”Aldrig sett så mycket berg på så liten yta”

Stora mängder berg och en tight tidsplan. Det är utmaningar som Lindesbergs grus och maskin har när man bygger ett nytt logistikområde i Frövi. 
– Jag har aldrig sett så stora mängder berg på så liten yta, säger Håkan Wiklund. 

 

Mängden berg var betydligt större man trott från början och överskottet kommer sluta på ungefär 100 000 ton. 

Frövi, en liten bruksort i Bergslagen, har en historia som en viktig järnvägspunkt för godstrafik. Lite av det vill man nu ta tillbaka när man bygger ett nytt logistikområde med nytt industrispår för att kunna lasta om en del transporter som idag går på väg till järnväg, bland annat från det närliggande pappersbruket Billerud Korsnäs. Det är Lindesbergs grus och maskin som sedan några månader tillbaka lägger grunden för det nya området. En hel del utmaningar finns att bita tag i, bland annat stora mängder berg. 

Överskott på berg

– Jag har aldrig varit med om så mycket berg på så pass liten yta. Hela området är totalt 100 hektar och vi räknar med ungefär 600 000 löskubikmeter berg, vilket är betydligt mer än man först trott, säger Håkan Wiklund, ägare till Lindesbergs grus och maskin. 

En hel del av det utsprängda berget kan återanvändas i projektet, men ungefär 100 000 ton berg blir över. 

Ungefär 150 dumperlass om dagen transporterar bort berg från det nya logistikområdet. Foto : Ann-louise larsson

150 dumprar om dagen

– Vi har köpt in en begagnad larvburen Metso-kross för det här projektet, som vi kommer att ställa upp och krossa det mesta på plats. I nuläget kör vi ut ungefär 150 dumperlass om dagen och mellanlagrar på en tomt i närheten som vi har hyrt som uppställningsplats, berättar Håkan Wiklund. 

Det mesta av sprängningsarbetet har företaget gjort i egen regi, men på grund av de stora mängderna har man även fått ta in underentreprenörer. En del utlastning av berget återstår, liksom att bygga 600 meter väg och lika mycket järnvägsbank. 

Håkan Wiklund, ägare till Lindesbergs grus och maskin, är själv med och kör maskinen i projektet. 

Tight tidsplan

– I grunden är det ett ganska traditionellt schaktarbete, det är mängden berg och tidsplanen som sticker ut, fortsätter Håkan Wiklund. 

– Det är tight om tid men det kommer att gå. Att vi har så lite tid beror på en kommande ombyggnad av rangerbangården i Hallsberg, då man behöver detta spår för att ställa en del tågset på under ombyggnadstiden, säger Håkan Wiklund. 

Vecka 26 ska Lindesbergs grus och maskin vara färdiga med sin del av projektet. Därefter tar spårbyggare och installatörer vid. Rälsen har redan köpts in begagnad från Hallandsåsen. 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste