PTS vill förenkla fiberanläggande

Post- och telestyrelsen vill att Trafikverket ska lämna förslag på hur fiber kan anläggas kostnadseffektivt och säkert i eller i direkt anslutning till vägar. Enligt dagens regelverk tillåts enbart grävning i ytterslänt.

 

Enligt Post- och telestyrelsens prognoser bredbandsutbyggnaden i Sverige  finns en risk för avmattning i investeringarna. Problemet gäller framför allt förutsättningarna för att anlägga fiber längs många av de mindre vägar som Trafikverket förvaltar. Orsaken är en ökad osäkerhet kring kostnaderna för fiberutbyggnad på landsbygden, som beror på att Trafikverkets nuvarande principer endast tillåter anläggning av fiber genom grävning i ytterslänt i anslutning till många av de mindre länsvägarna. PTS föreslår nu att regeringen ger ett tydligt uppdrag till Trafikverket att ta ett mer proaktivt ansvar för att främja bredbandsutbyggnaden samt att utreda och föreslå hur bredbandsinfrastruktur kostnadseffektivt och säkert kan anläggas i eller i direkt anslutning till vägen.

– I glesbefolkade områden kan en bra bredbandsuppkoppling vara skillnaden mellan att flytta eller bo kvar, att lägga ner eller utveckla en verksamhet. Därför är det viktigt att på olika sätt skapa förutsättningar att uppnå de ambitiösa målen för bredbandsutbyggnad. Samhället bör underlätta marknadsaktörers investeringar i glesbefolkade områden, annars finns en stor risk att hushåll och företag lämnas utanför digitaliseringen, säger Dan Sjöblom.

PTS bedömer i sin prognos att 87-90 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Regeringens mål är 95 procent.

Entreprenadaktuellt
redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste