Västlänken får klartecken

Nyligen meddelade Mark- och miljö­överdomstolen att Västlänken får byggas som planerat, rapporterar SVT.

 

Miljööverdomstolen har gett klartecken till att byggstarta projektet Västlänken. 

En överklagan av en tidigare dom från Mark- och miljödomstolen gjorde att ärendet åter togs upp av rätten. Bland annat var det Föreningen Trädplan Göteborg som överklagat och krävde att domstolen skulle inhämta förhandsbesked från EU-domstolen – något som Mark- och miljööverdomstolen inte ansåg sig behöva göra.

– Vi träffades många gånger och har suttit länge. Det här har varit ett stort arbete och det har varit väldigt mycket material att gå igenom, säger Henrik Löv, hovrättsråd, till SVT Nyheter.

Bland de överklagande fanns också en privatperson.

– Men vi fann att vederbörande inte var behörig att överklaga. Den processuella följden av det blir att man avvisar överklagandet, säger Henrik Löv till SVT.

Ett av överklagandena, som gäller buller kvällstid, har man dock funnit anledning att låta Mark- och miljööverdomstolen pröva. Detta kommer dock inte påverka byggstarten av projektet. 

Västlänken är en åtta kilometer lång järnväg som kommer att gå genom centrala Göteborg. Sex kilometer kommer att gå genom tunnel, med tre hållplatser under jorden. Bygget planeras dra igång efter midsommar. 

– Att vi kommer igång med det egentliga byggskedet nu ger oss bra förutsättningar att bygga Västlänken inom utsatt tid och budget, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

– Bygget av Västlänken kommer att märkas i staden, men vi ska göra vårt yttersta för att minska påverkan. Vissa grupper, särskilt de som bor och verkar nära våra byggarbetsplatser påverkas mer än andra och vi har förståelse för att det kan bli jobbigt. Därför kommer en öppen dialog med dessa grupper att ha hög prioritet för oss under byggskedet.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste