Eltel Networks Oy och Kubicom inleder samarbete

Eltel Networks Oy inleder nu ett samarbetsavtal med Kubicom. Syftet med samarbetet är att gynna digitalisering inom anläggning- och infrastrukturbranscherna och därmed effektivisera och simplifiera samarbetet mellan beställare och underentreprenörer.

Kubicom är en oberoende maskin- och transportförmedlare som hjälper bygg- och anläggningsföretag att köpa in maskin- och transporttjänster från centraler och enskilda maskin-/fordonsägare snabbare, effektivare och med ökad kvalitet från start till slut.

- Digitaliseringen är en stor trend och erbjuder goda förutsättningar för verksamhetsoptimering. Genom ett komplett projektledningsverktyg som sträcker sig över hela projektets livscykel, är Kubicom är ett utmärkt exempel på detta. Lösningen kommer att förbättra vår resursallokering, hantering av underentreprenörer, vår dagliga uppföljning samt ge ökad kvalitet genom enklare kommunikation och dokumentation. Kubicom kommer att ta den traditionella entreprenörsrollen till nästa digitaliserade nivå, säger Juha Luusua, Managing Director för Eltel Networks Oy, i ett pressmeddelande. 

Flera tekniska uppdateringar har gjorts av Kubicoms utvecklingsteam, tillsammans med input från Eltel, för att optimera funktionaliteten i Kubicoms plattform. Idag är plattformen anpassad för den finska och svenska maskin- och transportmarknaden. Eltel Networks Oy manövrerar redan flera olika projekt genom Kubicom plattformen för att förenkla rapportering, administration och projekthantering.

- Eltel Networks Oy är en pionjär i industrin genom att ta tillvara på digitaliseringen och med att driv att vara med i utvecklingen av effektiva lösningar. Eltel kommer att vara en viktig partner för Kubicoms utveckling av plattformen och dess geografiska spridning, avslutar Anders Olsson, CEO för Kubicom.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste