Gasledningsnätet i Stockholm förnyas sakta men säkert

Gasledningsnätet i centrala delarna av Stockholm Solna och Sundbyberg har delvis många år på nacken och renoveras etapp för etapp, efter behov, främst genom att befintliga ledningar relinas. 

 

Relining av en gasledning skiljer sig inte mycket från den relining som man gör på vatten- och avloppsledningar. 

– Vi har testat många olika tekniker genom åren och har nu hittat den metod som passar bäst för oss, berättar Johan Skansing, chef för distribution på Gasnätet Stockholm. 

I ungefär tio års tid har Gasnätet Stockholm arbetat med att förnya stadens gasledningsnät. Nu är ungefär en tredjedel av ledningsnätet relinat. När Entreprenadaktuellt hälsar på jobbar man med en etapp på Stora Essingen. Där började man med en inledande etapp redan i höstas och nu är etapp två som ska pågå i sex veckors tid igång. 

– Vi brukar göra ett par-tre etapper av den här storleken varje år. Sedan tillkommer ett flertal mindre projekt, berättar Johan Skansing på Gasnätet Stockholm. 

Att relina en gasledning skiljer sig inte speciellt mycket från traditionell relining av vatten- och avloppsledningar. 

– Vi skjuter in nya plaströr de gamla rören, som då får fungera som ett extra skyddsrör. Det betyder att vi endast behöver gräva gropar och inte schakta hela vägen – kostnadseffektivt och positivt ur ett trafikperspektiv, fortsätter Johan Skansing. 

– Vi gör ett par-tre etapper av den här storleken varje år, säger Johan Skansing, chef för distribution på Gasnätet Stockholm. 

Svårschaktat

– Dessutom är det mycket granit just i det här området, vilket hade gjorde det svårschaktat, tillägger han. 

När man relinar en ledning dras ett nytt rör inne i det gamla röret, vilket gör att dimensionen på ledningen minskar något. 

– I de flesta fall är det tillräckligt för oss ändå med den dimension som vi får efter en relining, men skulle det behövas så kan vi även spräcka sönder det befintliga röret och på så sätt få en större dimension, förklarar Johan Skansing. 

Arbetet på Stora Essingen är ett traditionellt ledningsprojekt för Gasnätet Stockholm. Det är dock inte vem som helst som får arbeta med gasledningar. 

– Vi har dels egen personal och dels ett samarbete med en entreprenör sedan många år tillbaka, som har personal som är speciellt utbildade för att få arbeta med gasledningar. Det händer att vi måste göra jobb med gas i ledningarna och då är det naturligtvis extra viktigt att det är personal som är van att hantera just gasledningar, säger Johan Skantsing. 

Vid reliningsarbetet är gasen avstängd längs den sträcka som man arbetar med. 

Livslängden på en relinad ledning är beräknad till drygt 100 år. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste