Historisk satsning på spårväg i Uppsala

Regeringen beslutade under gårdagen om att medverka till finansieringen av spårväg i Uppsala med upp till 900 miljoner kronor. 

I Uppsala ska spårväg byggas från Bergsbrunna till Södra staden, staten går in som medfinansiär. Foto: sxc.hu

Enligt den nationella infrastrukturplanen, som presenterades tidigare i år av regeringen, ska järnvägen mellan Uppsala och Stockholm byggas ut till fyrspår och dessutom ett nytt stationsläge i Bergsbrunna. I går fattades beslut om att regeringen även går in som medfinansiär för en utbyggnad av spåvägen Ultunalänken. 

- Dagens beslut är ett genombrott för ett nytt sätt att planera och bygga hållbara bostäder. Nu bryter vi normen som inneburit att man planerat med bilen som utgångspunkt och går över till att planera för samhällen där gång, cykel och spårtrafik är utgångspunkten, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande. 

Spårvägen kommer att gå mellan Bergsbrunna, där även 30 000 nya bostäder planeras, till Södra staden. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste