Så vill Trafikverket förbättra snöröjningen

I norra Sverige har snöröjnningen haft stora utmaningar den gångna vintern, i söder har det fungerat bättre, konstaterar Trafikverket i en ny utvärdering där man också lägger fram att dialogen och samarbetet med entreprenörerna kan förbättras.  

Det har plogats mer snö under den gångna vintern än på många år, konstaterar Trafikverket i en utvärdering av årets snöröjning. Arkivbild: Carolina Wahlberg

Trafikverket har på uppdrag av regeringen utvärderat vinterns snöröjning på de statliga vägarna och konstaterar att norrut har man haft stora utmaningar, medan i södra delarna av landet har det fungerat bättre.

– Det har plogats mer än på många år, konstaterar Lars Spångberg, biträdande chef för verksamhetsområde Underhåll. 

Snöbortforsling, vallningar och uppröjning medförde utmaningar, särskilt hanteringen av snömassor i väg- och järnvägsområden med mycket infrastruktur och trafik. Betydligt fler förseningstimmar har orsakats av snö och is i växlar jämfört med förra året.

Samtidigt börjar branschen uppleva problem med att kontraktera bland annat underleverantörer. Trafikverket föreslår nu i sin utredning flera åtgärder för att förbättra snöröjningen och konstaterar även att kommunikationen med branschen, entreprenörer och andra som använder systemen behöver bli bättre. 

Här ett urval av Trafikverkets åtgärdsförslag: 

Järnväg

- Se över stationeringsorter för plog- och snösmältningsmaskiner samt inventera tillfälliga uppställningsorter för de olika maskinerna i händelse av avrop.
- Utreda behovet av samordningsfunktion för beredskapsarbete vid större snöoväder.
- Upphandla minst en ny snöslunga till Trafikverket (med ombordsystem för ERTMS-banor).

Väg

- Arbeta långsiktigt med att ta fram alternativ vinterersättningsmodell. Pilotförsök pågår.
- Högre klassning och därmed högre vinterväghållningsstandard för vägar med årsdygnstrafik (ÅDT, det genomsnittliga trafikflödet mätt per dygn och år) mellan 1500 och 2000.
- Nya metodkrav, sopsaltning, på särskilt utpekade gång- och cykelvägar och ökat fokus på uppföljning av åtgärder.
 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste