DEBATT: Stoppa utförseln av stöldgods nu

Maria Hofvendahl Svensson, vice ordförande för LRF Skåne, menar att tullarna måste få mer befogenheter för man ska kunna stoppa utförseln av stulna traktorer, maskiner och verktyg från Sverige.

Maria Hofvendahl Svensson, vice ordförande för LRF Skåne, vill se en förändring för att minska antalet stöldgods som förs ut ur Sverige. Foto: Carolina Wahlberg

Traktorer, maskiner och verktyg som stjäls i Skåne fraktas rakt ut ur landet. Trots att Tullverket misstänker att det är stöldgods som passerar kan de bara stå bredvid och se på. Detta är helt orimligt och måste förändras omgående. 
 
Stöldgods för miljardbelopp försvinner ut ur Sverige årligen, enligt försäkringsbranschens gemensamma organisation Larmtjänst. Landsbygden drabbas hårt när jordbruks- och entreprenadmaskiner försvinner spårlöst. Stölderna från de skånska lantbruken har ökat under den senaste tioårsperioden och 80 procent av traktorerna som stjäls återfinns aldrig.  
 
Det är inte bara värdefulla maskiner som stjäls, utan även verktygsstölderna på landsbygden är omfattande. Exakt hur många verktyg som egentligen stjäls är oklart, då mörkertalet är stort eftersom många inte polisanmäler stölderna. LRF uppmanar alla som drabbas av stölder att anmäla, så att vi kan fortsätta att arbeta för att förändra och förbättra situationen med hjälp av statistiken. 
 
Tullen saknar idag befogenhet att beslagta misstänkt stöldgods eller att frihetsberöva de personer som transporterar det. Regeringen har sagt att stölderna på landsbygden ska stoppas, men en moment 22-liknande situation har uppstått. Finansdepartementet har begärt statistik från Tullverket om hur frekvent det är att stöldgods förs ut. Det finns dock ingen statistik eftersom tullen inte får ingripa, så arbetet kommer inte vidare. 
 
Tullen måste få befogenhet att förhindra utförsel av stöldgods så snart som möjligt. Vidare borde polisen kunna avsätta personella resurser i våra skånska hamnar och vid Öresundsbron, med tanke på de stora resurser som har kunnat avsättas till gränskontroller. Det är trots allt enbart via ett fåtal platser i Skåne som stöldgodset kan transporteras ut. 
 
De är naturligtvis inte bara lantbrukare som drabbas av stölderna på landsbygden, utan alla som bor och verkar på landet påverkas av dessa. I många fall avskrivs brott snart efter att en polisanmälan är gjord och det blir försäkringsbolagen och de drabbade som får stå för kostnaderna som brottet har medfört. Detta är inte rimligt. Landsbygdsbrotten måste därför börja prioriteras högre av polisen och det är nödvändigt att tullen får befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods nu.  
 
Maria Hofvendahl Svensson,
vice ordförande för LRF Skåne

 

 

Artikeln publicerades fredag den 27 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste