Även Karlstad satsar på dynamiska farthinder

De dynamiska farthindren Actibump, som går ut på att en "fallucka öppnas" om ett fordon passerar i för hög hastighet fortsätter att ta mark i Sverige. Närmast på tur att installera ett sådant farthinder står Karlstads kommun. 

Karlstads kommun installerar sitt första dynamiska farthinder "Actibump" under sommaren. 

Actibump är ett dynamiskt farthinder där en lucka fälls ner i vägbanan och exponerar en kant, om man kör för fort. Resten, de som kör i tillåten hastighet, passerar på plan väg.

Under sommaren väljer man nu att installera detta farthinder utanför en skola i Karlstad. Hindret placeras 10-15 meter från övergångsstället vid övergångsstället till Västerstrandsskolan och styrs av en radar som kommer att sitta i refugen mellan körfälten. Hindret kommer att vara färdigt i mitten av juli och ska driftsättas i början av hösten. 

Tidigare har det varit ett vanligt fatrthinder på platsen men som fått klagomål för att det är ett för litet gupp. Orsaken har varit att bussen passerar på platsen vilket gör att hidret måste vara nättare och det innebär även att hindret slíts ut snabbare.

Den första Actibumpinstallationen har varit igång sedan 2010 och finns i Linköping. Sedan dess har farthindren installerats i bland annat Malmö, Uppsala, Helsingborg, Västerås och på Öresundsbron. En installation har även gjorts i Perth i Australien. 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 augusti 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste