använd ej" /> De förstärker husets grund – klättrandes i rep - Entreprenadaktuellt

De förstärker husets grund – klättrandes i rep

När en sopsugsanläggning skulle installeras i källaren på ett fler­bostadshus i Solna upptäcktes kraftiga sprickor i det utsprängda berget under huset. Reparbetare från Klätterservice fick kallas in. 

 

Totalt är det fyra huskroppar i centrala Solna som reparbetarna arbetar med. Den totala ytan berg som ska säkras är närmare 3 000 kvadratmeter. 

Fastigheterna i Solna som ska anslutas till sopsugsanläggningen är byggda på 60-talet och under huskropparna finns en utsprängd berggrund, som vid noggrannare undersökning visade sig vara i dåligt skick med sprickor och lösa stenar. För att dels skydda personalen som ska installera och underhålla anläggningen och dels skydda befintlig infrastruktur – exempelvis fjärrvärme – som finns i utrymmet håller just nu reparbetare att säkra berget genom att bulta fast ett stålnät över hela grunden, på sina ställen förstärks konstruktionen även med en grov stålvajer. 

– Vi har ett nära samarbete med kunniga geologer som talar om vart vi ska sätta bultarna och hur djupt vi måste borra, berättar Johan Lernell, platschef på Klätterservice i Stockholm. 

Reparbetaren Ulf Lundvall gör sig redo att klättra upp och börja ta bort lösa delar från den utsprängda berggrunden innan man börjar montera upp nätet som ska hindra fler stenar från att fall ner och skada exempelvis fjärrvärmeledningar i kulverten. Foto: ann-louise larsson

3000 kvadratmeter säkras

Nätet måste sitta dikt an mot bergsväggen och är specialutformat just för bergssäkring.

Klätterservice kom på plats strax efter årsskiftet och kommer förhoppningsvis att vara klara med arbetet i september/oktober. Beställare till jobbet är SIGNALISTEN (representant Håkan Nilsson) och som entreprenör för jobbet har RG BERGKONSULT (Kenneth Svensson samt platschef Sven Tell) anlitats, som i sin tur anlitat Klätterservice (projektledare Christopher Dance) som underentreprenör.

Den totala ytan som ska säkras är 3 000 kvadratmeter, fördelat över fyra huskroppar. När Entreprenadaktuellt hälsar på i början i på juni har man kommit ungefär halvvägs och den mest komplicerade delen av projektet återstår. 

Johan Lernell, platschef på Klätterservice, hoppas få fler bergsäkringsuppdrag liknande det i Solna i framtiden. 

Omöjligt med annan metod

– Bergssäkring som metod är inte helt ny inom reparbete, däremot är det här det i särklass största bergsäkringsprojektet som vi har gjort och en relativt ny metod i Sverige som vi hoppas ska sprida sig, säger Johan Lernell. 

Att göra på något annat sätt än att låta reparbetare göra jobbet hade varit omöjligt. 

– Det går inte att komma in med vare sig maskiner eller liftar. Kulverten är smal och det finns befintlig infrastruktur som vi inte kan flytta på. Dessutom hade det varit väldigt osäkert att köra in i kulverten utan att först ha rensat ytan från lösa stenar. Det gör vi genom att klättra längst upp och sedan arbeta oss horisontellt över hela arbetsområdet för att sedan kunna vistas säkert nere på marken, säger Conor Handy, arbetsledare på Klätterservice.

Som högst är bergväggen uppemot 17 meter, för en reparbetare är höjden i sig ingen utmaning, här är det snarare det trånga utrymmet som sätter gränser, bland annat för vilka verktyg som är möjligt att få med sig in i utrymmet. En egenkonstruerad linbana används för att transportera material och utrustning in och ut i kulverterna, den kommer även att komma till nytta när sopsugsanläggningen ska installeras. 

Med bergsäkringsprojektet i Solna hoppas Johan Lernell att kunna få fler beställare att få upp ögonen för reparbete.

– Ett stort projekt som detta hoppas vi kan belysa för andra aktörer att reparbete har många konkurrenskraftiga fördelar och mycket väl kan användas vid besiktning av till exempel säkerhetsnät på bergsväggar utmed motorvägar och järnvägar. Med reparbete som arbetsmetod kan man minska störningar i trafiken vid exempelvis Slussen och många andra bergytor i Stockholm för att bara nämna något exempel, säger Johan Lernell. 

Klätterservice

Klätterservice AB utför tjänster och utbildningar inom reparbete. Företaget har funnits sedan 2007 och jobbar inom fyra affärsområden; infrastruktur & industri, bygg & fastighet, innovation och utbildning. Basen finns i Höganäs, men personalen utgår från projektkontor i Malmö, Stockholm och Östersund. Antalet anställda är omkring 35 stycken. 

 

Nätet bultas fast i berget, hur långt varje bult dras i berget är noga uträknat av geologer. 
Bara handverktyg är det som gäller i bergsäkringsprojektet. Det här är en del av det som reparbetarna har med sig. 
Nätet är specialgjort för bergsäkring och varje våd har ett eget nummer. 


Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste