Att lyfta säkert är viktigt för arbetsmiljön

Att lyfta tunga material och redskap på en byggarbetsplats kan innebära stor fara för personalen på marken. För att undvika allvarliga olyckor och öka kunskapen om faran med lyft har utbildningsföretaget ULJA tillsammans med landets stora byggbolag tagit fram en utökad utbildning för att öka säkerheten på arbetsplatsen.

 

Under kursen Säkrare Lyft ISOs praktiska moment får deltagarna bland annat turas om att ta rollen som lastkopplare och signalman för att på så vis öva i kommunikation mellan de olika parterna. Foto: Björn Schubert


I och med att säkerhetsreglerna på byggarbetsplatser har skärpts de senaste åren har också antalet utbildningar ökat. För att öka säkerheten kring just tunga lyft har kursen ”Säkra Lyft” fått en utökad variant som även innehåller praktiska moment. Den nya kursen kallas för ”Säkrare Lyft ISO”.

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har rätt kunskap och kompetens för att genomföra lyft på ett säkert sätt, men det är också viktigt att tänka på vad uppdrags­givare och försäkringsbolag kräver, säger Anders Jacklin, grundare av utbildningsföretaget ULJA AB.

Kursen börjar med en teorilektion där deltagarna bland annat får gå igenom moment som riskbedömning och arbetsplanering. Enligt Anders Jacklin, ägare och lärare för ULJA AB, ska man först gå igenom lyftet i teorin innan det genomförs praktiskt. 

Båda Säkra Lyft och Säkrare Lyft ISO följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter enligt AFS 2006:6. Dessa gäller sedan den 1 juli 2007 och anger de kunskapskrav som ställs på kranförare, förare av liftar samt på lastkopplare och signalmän. Dessutom följer ”Säkrare Lyft ISO” riktlinjerna i standarden SS-ISO 23853.

Den stora skillnaden på kurserna är att den nyare ”Säkrare Lyft ISO” innehåller en kombination av teori och praktik där de praktiska övningarna är en viktig del.

– Under de praktiska övningarna kan man som lärare inte bara se om kursdeltagarna tagit till sig informationen från teorin utan också att de förstår innebörden och kan tillämpa kunskaperna ute i verkligheten, säger Anders som tidigare bland annat har jobbat med utbildningar inom miljö, väg­arbete och trafiksäkerhet. Anders har även lång erfarenhet från anläggnings- och miljöarbete från företag som NCC, Skanska och Linjebuss och ansvarade även för anläggnings- och miljöarbete på LBC Väst AB mellan 2000 och 2006. 

Det är inte bara viktigt att tänka på vad man lyfter, utan även med vad hur man lyfter. Här får kursdeltagarna öva sig i att hitta svagheter och ”bäst före datum” på stroppar, kedjor och vajrar som används vid lyft. 

Han förklarar att förutom själva lyften så lär sig kursdeltagarna också hur tillsyn och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras. En dokumenterad riskbedömning ska göras inför varje enskilt lyft, denna skall sedan sparas så att man kan gå tillbaka och se vad eventuella fel kan ha berott på. 

Förutom dem som jobbar med faktiska lyft kan också arbetsledare och skyddsombud som kan behöva gå en utbildning i säkra lyft. När Entreprenadaktuellt hälsade på ULJA AB i Göteborg tidigare i år så var det just tre arbetsledare som gick kursen för dagen.

– Välutbildade arbetsledare som kan sprida kunskapen vidare till de andra på arbetsplatsen är bra att ha. På så vis skapar man en tryggare och säkrare arbetsmiljö, säger Anders. 

Björn Schubert
bjorn.s@entreprenadaktuellt.se • 070-683 94 62

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste