Skånegrus först ut i Sverige med ny kross

Skånegrus i Höör är först ut i Sverige med att testa den nya enheten VSI1203 T7 från Maskin-Mekano där en vertikal slagkross från SCP byggts ihop med ett traditionellt sorteringsverk. 
– Det här ger oss möjlighet att få fram nya produkter, säger Skånegrus vd Per-Ove Persson.

 

Skånegrus i Höör är den första i Sverige som provar den nya VSI-enheten med sorteringsverk från Maskin-Mekano, som hade premiär på Svenska Maskinmässan i juni. Foto: ann-louise larsson


VSI-krossen använder en kross­teknik som gör materialet mer ”kubiserat” och mer likt naturgrus än andra kross-tekniker. Det öppnar möjligheterna att använda berg även  till exempel i asfalts- och betongtillverkning. För Skånegrus är det en stor tillgång att kunna producera material till asfaltstillverkning, eftersom Sydbeläggningar AB har asfaltsproduktion inne på täkt­området. 

– Det finns många fördelar med att vi kan producera det här materialet direkt i täkten, inte minst ekonomiskt och miljömässigt. Vi ser möjligheter att både höja kvaliteten och bredda sortimentet med den här investeringen, fortsätter Per-Ove Persson. 

VSI-krossen ger ett mer kubiserat material som är en lämplig ersättningsprodukt till naturgrus inom asfaltsproduktion och betongproduktion. 

Den nya enheten är resultatet av ett nytt samarbete mellan Maskin-Mekano och SCP, Scandinavian Crusher Partner som tillhandahåller VSI-krossen. Krossen tillverkas i Sydafrika av Techroq och är vanligt förekommande bland annat inom diamantindustrin men även inom glasåtervinning. 

– Maskinen har en inbyggd frekvensomriktare, på så sätt kan man styra varvtalet för att få önskad kubisitet, berättar Johnny Jönsson, SCP. 

Första gången ekipaget visades var på Svenska Maskinmässan i början av sommaren och intresset har varit stort. 

Johnny Jönsson, SCP och Calle Smedenman, Maskin-Mekano, är på plats i Höör har att se att demokörningen går enligt plan. 

– Intresset har varit jättebra, vi har flera spekulanter som har hört av sig efter mässan, berättar Calle Smedenman, Maskin-Mekano. 

VSI-enheten har byggts på på sorteringsverket LS1203. Om man inte vill producera kubiserat material kör man maskinen i ”by pass”-läge, då leds materialet förbi krossen och sorteringsverket används så ”som vanligt”. 

Maskinen som just nu går hos Skånegrus i Höör är den första som tillverkats och förhoppningen är att den ska bli kvar här under lång tid. 

Per-Ove Persson ser nya möjjligheter för Skånegrus, som just nu provar en VSI-kross från Maskin-Mekano och SCP. 

– Vi håller på att ta prover på materialet och ska utvärdera resultatet, men spontant tycker jag att det känns väldigt bra så jag skulle gärna se att vi kan köpa maskinen. Det ger oss nya affärsmöjligheter och fler ben att stå på, säger Per-Ove Persson. 

– Till att börja med kommer vi att utvärdera resultatet tillsammans med Sydbeläggningar, men i framtiden ser jag möjligheter att vi även kan gå ut till betongindustrin, tillägger Per-Ove Persson. 

Maskin Mekano VSI 1203 T7

Transportlängd: 19,3 m 
Transportbredd: 3,0 m 
Transporthöjd: 4,2 m 
Vikt: ca 39 ton, beroende på utrustning 
Boggitryck: ca 23 ton, beroende på utrustning 
Kubisator
Kapacitet ca 200 ton/timme för matning av material <50 mm
Sikt: STE 3-67

Siktyta
1,4 x 4,8 m på tre däck. Enaxlad tvångsstyrd med 12 mm slag. Lutning 11° Motor 11,0 kW, 400 V

Elutrustning
Elcental fastmonterad på chassi. Tryckknapp för sekvensstart 10 tums touchskärm för individuell start av motorer Nödstopp på chassi, transportörer och elcentral Varvtalsvakter på samtliga transportörer Övervakningskretsar till säkerhetsrelä. Förreglingskedja

Hydraulutrustning
Hydraulaggregat för uppställning, ut- och infällning av band och trappor Motor 4,0 kW

Hjul/dragutrustning
Bladfjädrad bromsad trippelboggi, hjuldimension 22,5/65/385, 10 bult och 3,5” kingpin fram

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste