Största underhållsprojektet på järnvägen någonsin

Under åtta veckor med start efter midsommar har tågtrafiken varit helt avstängd mellan Stockholms Central och Stockholm Södra. Anledningen är att man renoverar den så kallade ”Getingmidjan” – det största underhållsprojektet på järnväg som Trafikverket har gjort någonsin. 

 

Veckan efter midsommar stängdes järnvägen av mellan Stockholm Central och Stockholm Södra under totalt åtta veckor. Renoveringen av den så kallade ”Getingmidjan” är det största underhållsprojektet någonsin och minutiöst planerat sedan flera år. Foto:  ann-louise larsson


Det var först efter midsommar i år som underhållsarbetet med Getingmidjan märktes för gemene man, men faktum är projektet startade redan 2014/2015 med ett stort antal tekniska utredningar, undersökningar och projekteringsarbete. Under förra året byggdes bangården i Älvsjö om för att under sommaren kunna tjänstgöra som ”tågdepå” och stationen Stockholm Södra byggdes om för att göra det möjligt att vända tågen här. 

– Mycket har handlat om att förbereda för att kunna göra sommarens tågstopp möjligt. Ett åtta veckor långt totalstopp är det längsta som någonsin varit, Getingmidjan är också det absolut största underhållsprojektet på järnväg som Trafikverket genomfört, berättar projektchef Kent Sahlman. 

Projektchef Kent Sahlman, Trafikverket, berättar om de utmaningar som finns i projektet. 

Fortsätter i två år

Sommarens åtta veckor långa tågstopp kommer att följas av lika långa tågstopp även 2019 och 2020. Då kommer arbetet att vara ännu mer utmanande och tidspressat än i år. 

– Det vi gör i år är mest betongreparationer och förstärkningsarbete. Fördelen vi har i år är att vi inte har så många kritiska moment utan kan avbryta och återuppta arbetet vid ett senare tillfälle om vi inte hinner klart i tid. Nästa år däremot ska vi byta broöverbyggnader och då måste vi helt enkelt vara klara i tid, det är dessutom kanske den mest komplexa delen i hela projektet att lyfta på plats de nya brodelarna och få allt att stämma med millimeterprecision, förklarar Kent Sahlman. 

”Getingmidjan” är totalt två kilometer lång och går mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Här passerar i dag 80 alla fjärr- och regionaltåg som går ut söderut från Stockholms central och om ingenting görs skulle man bli tvungen att sänka hastigheten och på lite sikt helt stänga av tågtrafiken, på grund av den slitna anläggningen. 

– Getingmidjan är byggd på 1950-talet och skulle på lite sikt innebära en säkerhetsrisk om man inte vidtar åtgärder. Därför är det av största vikt att det här arbetet blir gjort. Med de åtgärder som vi gör nu och de kommande två åren förlänger vi anläggningens tekniska livslängd med 80 år. 

Arbetet pågår dygnet runt under de åtta avstängningsveckorna och totalt jobbar 600 personer i projektet. 

Detaljplanering

Att arbeta med en befintlig anläggning som är byggd för så pass många år sedan är kanske den största utmaningen i hela projektet. Mycket tid och resurser har lagts ner på att lära känna anläggningen och få kunskap om vad som är möjligt och vad som inte är möjligt att göra. Att kunna planera arbetet in i minsta detalj är nödvändigt om man ska klara den pressade tidsplanen och då gäller det att ha så mycket kunskap att man kan förutspå många av de problem som kan uppstå längs vägen. 

– Totalt har det tagits fram 11 600 dokument om anläggningen. Om inte arbetet utförs på ett korrekt och genomtänkt sätt kan det inte bara ödelägga vårt eget arbete utan även påverka omgivningen, där vi bland annat har tunnelbanan mycket nära oss och ett stort antal kulturhistoriska byggnader. Dessutom har vi ett femtontal andra projekt igång i närområdet som vi måste samverka med, berättar Kent Salhman. 

Arbetsmiljö prioriteras

Totalt arbetar 600 personer dygnet runt under de åtta veckorna. Därefter följer två veckor med kabelarbete där tågtrafiken är nedsatt till enkelspårsdrift och under resten av året kommer fortsatta förberedande arbeten inför nästa års stopp att fortlöpa. 

– En av de mest prioriterade frågorna för oss i det här projektet är arbetsmiljö. Redan i anbudsskedet bad vi entreprenörerna att uppge hur de skulle arbeta för att få en säker arbetsplats i projektet och om entreprenören klarar våra högt uppsatta krav vid de inspektioner som löpande genomförs utgår en bonus. Får de däremot någon anmärkning blir det inga bonuspengar alls. Det räcker med en anmärkning vid ett tillfälle för att hela bonusen ska dras in, förklarar Kent Sahlman.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 september 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste