Sverige får fler elvägar

I Sverige finns i dagsläget två pågående demonstrationer av elvägar. Trafikverket vill nu genomföra fler och har tre nya projekt på gång. 

En av de pågående teststräckorna med elväg finns i Sandviken, där tester ska pågå till år 2020. Nu planerar Trafikverket för ytterligare tre elvägsprojekt. Arkivfoto: Ann-Louise Larsson

Innan man börjar bygga elvägar i större utsträckningar vill Trafikverket bredda sitt kunskapsunderlag och har därför genomfört ytterligare en så kallad förkommersiell upphandling där tre leverantörer erbjuds att teckna kontrakt inom kort. De tre utvalda projekten och leverantörerna är: 

- Konsortiet Västsvenska Elvägar – konsortiet projekterar en konduktiv elvägssträcka för tung trafik på riksväg 40 i närheten av Landvetter flygplats
- Gotland Gpe Circuit AB – projekterar en induktiv elvägssträcka för kollektivtrafik på en kuststräcka i närheten av Visby
- Innovation Skåne AB – projekterar en konduktiv lösning för kollektivtrafik i Lund

I mars nästa år ska leverantörerna lämna en detaljerad beskrivning av sina förslag till Trafikverket för utvärdering. Därefter avgörs vilken/vilka av leverantörerna som får gå vidare till demonstrationsfasen.

– Trafikverket tror på elvägar som en framtida åtgärd för att minska miljöpåverkan från vägtransporter, framförallt tunga långväga transporter där det idag inte finns så många alternativ, säger Mats Andersson, projektledare för upphandlingen.

– Vi har också tagit beslut om att förlänga testperioden för de befintliga demonstratorerna, till sommaren 2019 för Arlanda och våren 2020 för Sandviken, berättar Magnus Lindgren, biträdande programchef Elvägar.

Inom de närmaste åren planeras också för att genomföra minst en pilot där hela kedjan inklusive affärsmodeller testas. Sträckan ska vara omkring 20-30 kilometer, på en lämplig plats i Sverige.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 01 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste