NRC blir störst i Norden inom järnväg

NRC Group har köpt upp hundra procent av finska VR Track och blir därmed Nordens största entreprenör inom järnvägsinfrastruktur.

NRC Group har köpt upp det finska bolaget VR Track och blir därmed Nordens största järnvägsentreprenör. Foto: NRC

VR Track är ett dotterbolag till det finska, statligt ägda järnvägsgruppen VR Group. VR Track är en ledande banentreprenör i Finland med en marknadsandel på mer än 50 procent. VR Track har också etablerat sig som en stor aktör inom järnvägsunderhåll i Sverige. Med förvärvet tar NRC Group en stark position på den finska marknaden och blir den klart ledande aktören på den kraftigt växande infrastrukturmarknaden.

– Det här är en milstolpe i vår historia. Storlek betyder mycket i vår bransch och vi ser att kontrakten stadigt blir större och mer komplexa. Vi blir nu dubbelt så stora och tar ett kraftigt grepp om den nordiska marknaden och vi förbättrar vår konkurrenskraft samt lägger grunden för ytterligare tillväxt, säger Øivind Horpestad, koncernchef i NRC Group. 

– Båda företagen vilar på välkända nordiska värderingar och vi har alltid hållbarhet i åtanke när vi löser våra projekt och interagerar med våra kunder, anställda, investerare och andra intressenter, säger VR Groups VD, Rolf Jansson.

– Tidigt i samtalen med NRC Group såg vi att vi hade en gemensam ambition om att bygga en stark nordisk aktör. Utöver att vi delar grundläggande gemensamma värderingar har det under denna process blivit allt tydligare att företagen kompletterar varandra vad gäller kapacitet och kompetens som skapar stora möjligheter, säger Jansson.

NRC Group kommer efter transaktionen att ha 2 450 anställda i Norge, Sverige och Finland och en förväntad årlig omsättning på över 6 miljarder norska kronor.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste