Utmanande ledningsjobb under vattendrag

Med drygt 200 meter är AT-borrningarna under Svartån utanför Örebro en av de längsta som Styrud har gjort med sin största rigg PD100. Totalt gör man två borrningar på vardera 204 meter för en ny överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta. 

 

Just nu används två riggar parallellt för att borra för ledningar under Svartån. Det är Styrud som utför jobbet och till vänster ses företagets största rigg, PD100 och till högre den mindre 4020. Foto: ann-louise larsson


Ledningsbygget är uppdelat i fem etapper och Styrud har varit anlitade för olika moment på tre av dessa. 

– Vi har fått använda alla våra tekniker; hammarborrning, augerborrning, JT-borrning och AT-borrning i det här projektet, berättar Henrik Bernövall, projektledare på Styrud. 

Mest utmanande är den nu pågående AT-borrningen närmare tio meter under åbotten på Svartån. 

Henrik Bernövall är projektledare på Styrud och leder arbetet med borrningen under Svartån. 


– Där är det framförallt markförhållandena som är det mest utmanande för oss, att vi inte vet vad vi kommer stöta på. Från första början var det planerat att vi skulle arbeta med en annan teknik, JT-borrning, men efter 3-5 försök så visade det sig att det inte funkade och vi fick övergå till AT-borrning på grund av markförhållandena, berättar Henrik Bernövall. 

AT står för ”All Terrain” och är en teknik för styrd borrning som funkar även i bergig, blockig och stenig terräng och för att klara av den dimension på 450 millimeter som används i projektet har Styruds största rigg PD100 anlitats, med en kapacitet att dra upp till 100 ton. 

– Det här är bland de längsta AT-borrningarna vi har gjort med den här maskinen och den här utrustningen, det är sällan vi gör över 200 meter och här har vi borrat 204 meter, berättar Henrik Bernövall.

Drygt 200 meter kommer att borras under Svartån med de här stängerna. 


När Entreprenad-aktuellt besöker projektet i slutet av september är två riggar i full gång, dels den stora PD100 och den mindre 4020.

– Anledningen att vi kör med båda riggarna är att den större maskinen är uppbokad på jobb om någon vecka och måste härifrån så snart det går. Därför använder vi den lilla maskinen att göra pilothålet för det andra hålet, samtidigt som den stora drar röret genom första hålet. Sedan flyttar vi bara över den stora, som får ta vid när den lilla inte orkar längre och dra igenom röret, förklarar Henrik Bernövall. 

En AT-borrning börjar med att en rullborrkrona med en total dimension på 314 millimeter borrar ett pilothål hela sträckan. När den kommit igenom monterar man på en så kallad rymmare som har en större dimension, i det här fallet slutdimensionen 450 millimeter, och utvidgar hålet. Därefter drar man tillbaka borrstängerna för att slutligen dra igenom röret. 

– När man väl har börjat dra igenom kan man inte avbryta arbetet. Röret måste vara i ständig rörelse, förklarar Henrik Bernövall.

Att återanvända bentoniten är ett måste med ett flöde på 900 minutlitrar. 


Större delen av all bentonit som används för borrningen med den stora riggen återanvänds för att göra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt. 

– Med ett flöde på 900 minutlitrar är det väldigt stora mängder bentonit som går åt. Skulle vi inte kunna återanvända den skulle det innebära enorma transportkostnader, säger Henrik Bernövall. 

Totalt har Styrud varit etablerade med PD100-riggen vid Svartån under åtta veckor, vilket är något längre än planerat. 

– På grund av att markförhållandena inte stämde och vi var tvungna att byta metod fördröjdes arbetet, annars hade vi nog varit klara på 4-6 veckor. 

Etapp 3, som är den som Styrud jobbar på just nu, var tänkt att totalt omfatta närmare en mils schaktfritt ledningsbygge. Men på grund av markförhållandena blev andelen öppen schaktning större och ungefär sex kilometer blir schaktfri. Hela etappen ska vara färdigställd innan årsskiftet. 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste