Från träskor till påbyggnader

Det startade med träskotillverkning för 100 år sedan. Numera är det som idag heter Floby Autokaross en av Sveriges ledande påbyggare för lätta lastbilar. 

 

Floby Autokaross är certifierade påbyggare för flera fordonstillverkare. Nyligen blev man först i Sverige med en så kallad QVM-certifiering från Ford, en säkerställan om att påbyggnderna görs enligt tillverkarens instruktioner. 


Nyligen firade Floby Autokaross sitt 100-års jubileum med ett stort och välbesökt öppet hus och under hela året förses alla produkter som lämnar fabriken med en speciell guldlogga för att markera jubileet. 

– Nu laddar vi de för de kommande 100 åren, säger företagets vd Patrik Kåhre. 

Företaget startade 1918 med att tillverka träskor. Med trä som råmaterial började man så småningom att tillverka hytter och flak på dåtidens bussar och lastbilar och under 1930- och 40-talet koncentrerades verksamheten till karosseripåbyggnader och utvecklades till att omfatta allt från flak och hytter till timmerbilar och brandbilar. 1990 bytte företaget namn till Autokaross i Floby AB och hade nu en produktion helt inriktad på påbyggnader till lätta transportbilar, exempelvis flak, skåp och räddningsfordon, ett helaluminiumflak togs fram. 

Patrik Kåhre är vd för Autokaross i Floby, som nyligen firat sitt 100-års jubileum. 

Fokus på kärnverksamhet

Vd:n Patrik Kåhre kom in i verksamheten 2013 och har tagit vid en lång framgångssaga med stort potential och framtidstro som siktar på att slå sig in på nya marknader. 

– Jag har som uppdrag från styrlesen att renodla verksamheten och utveckla kärnverksamheten i bolaget. Den avveckling som skett av dotterbolag har varit en del av strategin, berättar Patrik Kåhre. 

Han har lång erfarenhet från transportbranschen, bland annat med över 20 år inom Volvo Group Trucks Operations i Skövde. På Autokaross i Floby jobbar i dagsläget 115 personer, varav 85 på anläggningen i Floby i Västergötland och resterande på de tre filialerna i Södertälje, Vellinge och Falköping. 

Filialen i Falköping är nystartad under året och arbetar i huvudsak med att inreda servicebilar. Från första början var tanken att man skulle bygga ut anläggningen i Floby, men eftersom angränsande område  krävde geologisk undersökning på grund av naturnära område blev kostnaden för hög. Därför fick man söka efter andra lösningar och hittade då anläggningen i Falköping som motsvarande de behov man hade för verksamheten. 

– Den har stor potential, vi har ett bra läge och bra lokaler som vi är väldigt nöjda med. I dagsläget jobbar vi bara med servicebilar där, men vid behov kan vi även utveckla anläggningen, vilket ger fler möjligheter, säger Patrik Kåhre.  

De flesta produkterna är kundanpassade på ett eller annat sätt, ibland är det bara ett mått som justeras ibland är det större ombyggnader som krävs. 

Kvalitetssäkring

Filialerna i Södertälje och Vellinge har etablerats för att kunna ta hand om bilarna direkt när de anländer med fraktfartyg och slippa den långa transporter. All montering görs av Flobys egen personal enligt de högt uppsatta krav som fordonstillverkarna ställer när det gäller påbyggnationer, samt genom samarbete med partners i hamnarna som utför arbete för Autokaross i Flobys räkning.

Autokaross i Floby har certifieringar att utföra påbyggnationer från de flesta fordonstillverkare. Nyligen blev företaget den första i Sverige som fått  det som kallas för QVM-certifiering från Ford. QVM står för Qualified Vehicle Modifier. 

– Att vi är certifierade innebär en kvalitetssäkring för att säkerställa att påbyggnationer görs på rätt sätt enligt tillverkarens anvisningar, säger Patrik Kåhre. 

Större delen av de påbyggnader som säljs är kundanpassade på olika sätt, beroende på hur och till vad de ska användas. 

– Vi har ett väldigt brett spektrum av användare av våra produkter, allt från transportfirmor, flyttfirmor och åkerier till anläggare och kommuner. Inredning av transportfordon ökar med mer elektronik i fordonen för att möta marknaden. Efterfrågan har ökat markant, säger Patrik Kåhre. 

Skåp, flak och kåpor till transportbilar under 3,5 ton är de huvudsakliga produkterna från Floby Autokaross. 

Satsar utomlands

Floby Autokaross säljer alla sina produkter via bilåterförsäljarna och i dagsläget är den stora marknaden Sverige, Norge och till viss del Belgien, Tyskland och Schweiz. Framåt siktar man på att växa på Europamarknaden. 

– Vi finns i liten skala i bland annat Belgien och Tyskland, men jag tror att vi ska vara redo att göra ett omtag på den europeiska marknaden och satsa på att komma in i fler länder. Den stora marknaden som vi ser är Tyskland, säger Patrik Kåhre. 

– Utmaningen när man tittar på Europa ligger i att hitta en produkt som ligger rätt i pris och samtidigt håller den höga kvalitet som vi står för, tillägger han. 

Även när det gäller produktutveckling finns en hel del utmaningar de kommande åren. 

– Som jag ser det är den största utmaningen för oss att vara redo med en produkt när elektrifieringen av fordon kommer på bred front. Eftersom batterierna väger en hel del blir de elektriska fordonen tyngre. Det innebär att våra produkter måste bli lättare för att inte öka totalvikten på fordonet för mycket och ge kunden möjlighet att kunna lasta maximalt i sitt fordon, säger Patrik Kåhre. 

– Vi är måna om att följa utvecklingen och försöker ligga i framkant, tillägger han. 

På fabriken i Floby i Västergötland jobbar i dagsläget ungefär 85 av de totalt 115 anställda i företaget. Filialer finns i Södertälje, Vellinge och sedan en tid tillbaka även i Falköping. 


Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste