Hallå där Berndt Jonsson

Sveriges byggindustrier håller på att bygga en ”fysisk träningspark” för att utbilda byggbranschen inom säkerhet. Vad är egentligen en fysisk träningspark?

 

Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier.


– Det är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att träna säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Rent konkret kan olika riskfyllda moment på en arbetsplats simuleras och deltagarna får en chans att handgripligen se resultatet av olika säkerhetsaspekter på en arbetsplats. 

Finns detta på något annat håll i världen? 

– Vi har tittat på ett finskt koncept. I Finland finns tre sådana här parker, den första har använts sedan 2010 och man har väldigt bra erfarenheter därifrån. Nu ska vi hitta en egen form för detta som passar på den svenska marknaden. 

När kan den här anläggningen stå klar? 

– Anläggningen kommer att byggas nära Arlanda flygplats i Stockholm och det finns ett kontrakt undertecknat för detta och inledande arbeten har gjorts. I september nästa år hoppas jag att vi kan ha en fungerande verksamhet i gång, sedan kommer detta att byggas ut och anpassas kontinuerligt. 

Vilka är målgruppen för denna anläggning? 

– Vi tänker oss en väldigt bred målgrupp, allt från den som projekterar till yrkesarbetare. Det är viktigt att ha en hög kompentens inom säkerhet i alla led i branschen. 

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste