Grönyteentreprenören i norr som vuxit snabbt

Att växa snabbt är en utmaning i sig, att dessutom göra det inom grönytebranschen i Norrbotten, där säsongen är ytterst begränsad, är en ännu större utmaning. Parkkompaniet i Boden har lyckats med det och kvalat in sig på listan över de 30 mest snabbväxande företagen i Norrbotten. 

 

Torbjörn Egmalm och Lars Karlsson på Parkkompaniet i Boden ser fram emot ytterligare några år med snabb tillväxt. Foto: ann-Louise Larsson


De senaste åren har varit riktigt gynnsamma för Parkkompaniet i Boden, som under de senaste tre åren vuxit med 119 procent och därmed kvalat in på listan över de 30 snabbast växande företagen i Norrbotten. Vd Lars Karlsson förklarar framgången med att man lagt mycket arbete på att delta i olika upphandlingar och på det sättet fått flera nya kontrakt och dessutom etablerat sig på en ny ort, vilket ger förutsättningar för att växa ytterligare. 

Nyetablerade i Piteå

– Tidigare har vi mest jobbat i Luleå och Boden, men nu har vi även fått ett kontrakt med det kommunala bostadsbolaget PiteBo i Piteå, så där är vi nu etablerade än så länge enbart under sommarsäsongen men jag hoppas på lite sikt att vi ska kunna ha i gång en helårsverksamhet även där, säger Lars Karlsson. 

Han var med och grundade företaget 1995 och har sedan varit med om både upp- och nedgångar. 

– För ungefär tio år sedan förlorade vi flera stora kontrakt och företaget halverades. På senare år har trenden vänt, nu har vi fått tillbaka gamla kunder och tagit nya och företaget är nu tillbaka på ungefär samma nivå igen, säger Lars Karlsson. 

Flera kontrakt löper under fem år så verksamheten kommer minst att hålla sig på dagens nivå under de närmaste åren, förhoppningen är att kunna fortsätta på tillväxtresan och förmodligen säkra gasell-platsen ännu en gång. Torbjörn Egmalm, som jobbat på Parkkompaniet sedan 2006 och är delägare sedan tre år tillbaka, kommer så småningom att ta över företaget, då Lars inom några år påbörjar utfasning av sig själv, för att i sinom tid gå i pension. 

– Jag ser framför mig att vi kommer fortsätta med den verksamhet som vi har i företaget i dag, men att det finns utrymme för att öka en hel del, säger han. 

Rekryterat nyanlända

Skötsel av grönytor är den huvudsakliga verksamheten som ger en stabil grund att stå på, men man jobbar också med trädgårdsanläggning och nyplanteringar bland mycket annat. 

Kärntruppen består av drygt 10 helårsanställda, men under sommarsäsongen är antalet anställda uppemot 50. Att hitta personal är den största utmaningen framåt som Lars Karlsson och Torbjörn Egmalm ser. 

– Vi har ett stort eget kontaktnät som vi använder oss mycket av, men vi har också ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen som bland hjälpt oss att rekrytera flera nyanlända de senaste åren och där har vi verkligen hittat några guldkorn, säger Lars Karlsson. 

Den största andelen kunder finns inom den offentliga sektorn. I Boden är en Försvaret en viktig beställare, men även kommuner och kommunala bostadsbolag finns bland uppdragsgivarna. Privatkunder förekommer, även om de inte är någon stor kundgrupp i dagsläget. 

Sällan privatkunder

– Vi jobbar en del åt privatpersoner, men då är det oftast via en husbyggare eller liknande. Det är sällan som vi har privatpersonen själv som beställare, även om det har ökat lite sedan RUT-avdraget infördes, säger Lars Karlsson. 

Han tar emot på huvudkontoret i Boden. Här finns verkstad, kontor och personalutrymmen men även ett större lagerutrymme som vintertid hyrs ut till förvaring av husvagnar och liknande. 

– Jag är gärna med ute i verksamheten så mycket jag kan. Förra veckan var jag med och körde skogsvagn och behövs det så hugger jag gärna i, berättar han. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste