Här jämnas Köpstaden med marken

I början av 1990-talet var gallerian invid Skara sommarland ett populärt besöksmål, men intresset svalnade med tiden och de senaste åren har byggnaden stått tom. Nu jämnas anläggningen med marken.

 

Trotjänaren Åkerman H10 tillhörande Hjobo Entreprenad är en av fyra grävmaskiner som arbetar med att riva Köpstaden i Skara. Foto: ann-louise larsson


– Att riva en så pass ung byggnad som från 1990 är ganska okomplicerat eftersom man har byggt med förhållandevis moderna material och metoder. Det finns inget som är miljöfarligt exempelvis, berättar Janne Nilsson, vd på Skara sommarland. 

Han har välkomnat rivningen, eftersom byggnaden intill nöjesparken har förfallit mer och mer för varje dag. 

Janne Nilsson, vd på Skara Sommarland, har välkomnat rivningen av den eftersatta gallerian. 


– I det skick som byggnaden var i nu skulle det inte vara möjligt att bedriva någon verksamhet där och dessutom fanns det risk att delar av den kunde rasa. Byggnaden har stått tom de senaste 7-8 åren och har både vandaliserats och blivit fuktskadad. En rivning var helt enkelt nödvändig, konstaterar Janne Nilsson. 

Köpstaden kostade ungefär 300 miljoner att bygga och ytterligare 3 miljoner att riva. Rivningsentreprenör är Hjobo Entreprenad, som har valts med omsorg av Parks & Resorts, som äger Skara sommarland och ansvarar för rivningen. 

En gång i tiden var Köpstaden bredvid Skara sommarland ett populärt besöksmål. Senaste åren har byggnaden stått tom och nu rivs den. 


– Hjobo Entreprenad har haft andra stora rivningsprojekt tidigare, bland annat på Ranstaverket. För oss är det viktigt med hållbarhet och entreprenören kommer att återvinna så mycket de bara kan av rivningsmaterialet, säger Janne Nilsson. 

Allt rivningsmaterial tas om hand på plats och till största delen kan materialet användas till återfyllnad. En liten del av rivningsmassorna kommer att fraktas iväg och användas i andra passande anläggningsprojekt. 

– Totalt har vi nio och ett halvt tusen ton rivningsmassor och av det räknar vi med att ungefär tio procent kommer att gå på deponi och då handlar det enbart om sådant som vi inte kan återanvända, så som lysrör, glimtändare och isolering, berättar Janne Nilsson. 

Betongen krossas på plats och används till återfyllnad. En liten del körs i väg till andra projekt. 


Hela Köpstaden ska vara jämnad med marken kring årsskiftet men det kommer att ta ytterligare ett par år innan ytan är redo för annan verksamhet och exakt vad ytan ska användas till är inte bestämt ännu.  Initialt kommer det att bli parkeringsplats för nöjesparkens besökare.

När Entreprenad­aktuellt hälsar på i mitten av oktober har ungefär tjugo procent av byggnaden rivits och ett par grävmaskiner och en hjullastare arbetar på plats. Inom kort kommer även en 22-tons grävare att ansluta till arbetet och maskinparken består då av en 16-tons Kobelco, en 22-tons rivningsutrustad bandgrävare från Liebherr, en 50-tonnare också den från Liebherr samt trotjänaren Åkerman H10. 
 

Kort fakta om rivningsmaterialet

Total vikt i kilo
: 8 789 623, 
varav betong/fyllnadsmaterial: 6 326 228 kilo
Deponi: 94 960 kilo
Trä: 350 628 kilo
Brännbart: 254 056 kilo
Gips: 149 065 kilo
Isolering: 510 081 kilo
Isolering till kylrum: 69 000 kilo
Farligt avfall/deponi: 0 kilo
CU, elkabel: 116 584 kilo
Blandskrot: 919 029 kilo

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste