Brorivningen som även gör en god gärning

Rivningstekniskt är jobbet med att riva en järnvägsbro i Västerås nästan som vilket som helst. Det som gör jobbet lite speciellt för maskinisterna Johan Persson och Marcus Karlsson är att deras arbetsgivare Jansson Entreprenad i samband med projektet skänker en större summa pengar till Cancerfonden, för att hedra Marcus pappa som är svårt sjuk. 

 

Sida vid sida knackar de två Cat-grävarna från Jansson Entreprenad sakta ner den ena av de två järnvägsbroarna över E18 i Västerås. Arbetet kräver stor koncentration från förarna då både järnväg och motorväg med pågående trafik ligger precis intill arbetsområdet. 
Foto: ann-louise  larsson


Under vecka 44 pågick ett intensivt arbete med att riva en järnvägsbro över E18 i Västerås. Planering och förberedelser har pågått sedan långt tillbaka och på måndagsmorgonen etablerade sig Jansson Entreprenad med en 40-tonnare och en 50-tonnare på den östra sidan av motorvägen. Med varsin hammare knackar maskinerna sönder betong och spännarmering till obefintlighet under en veckas tid.

– Utmaningen i det här projektet är att inte orsaka några skador på tredje man, eftersom både trafiken på E18 och tågtrafiken på den intilliggande bron är igång under hela arbetet, säger Johan Jansson, Jansson Entreprenad. 

Sebastian Alm, arbetsledare på Skanska, berättar att oförutsedda hinder i marken har gjort att arbetet dragit ut på tiden. 

Planera körningen

Maskinisterna måste hela tiden ha koll på omgivningen och en tät kommunikation med varandra, eftersom de arbetar sida vid sida med bara några decimeters mellanrum. 

– Man kan inte bara svänga ut hursomhelst, man får planera sin körning lite, säger Johan Persson.

Extra viktigt projekt

För maskinisten Marcus Karlsson känns det här projektet lite extra viktigt eftersom hans arbetsgivare när projektet är slutfört kommer att skänka en större summa pengar till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.

Rosamålade dumperdäck

– Det betyder väldigt mycket, min pappa är svårt sjuk i cancer så det här är något som verkligen ligger mig varmt om hjärtat, säger han. 

För att markera sitt deltagande i Rosa bandet kör man med varsitt rosamålat dumperdäck över hamrarna. Syftet med detta är att fånga upp material som annars riskerar att skvätta iväg. 

– Det fungerar bra, men sikten på hammarens spets blir lite sämre så när vi inte kör närmast vägen så tar vi av det, säger Johan Persson. 

Parallellt med det arbetet som Jansson Entreprenad utför gör Skanskas personal mark­arbete för att frilägga grundläggningen till broarna, som också ska bytas ut. 

– Vi har stött på många oväntade hinder i marken och arbetet har tagit längre tid än vi hade väntat, berättar Sebastian Alm, arbetsledare på Skanska. 

Dumperdäck över spettet på hydraulhammaren används för att fånga upp material som riskerar att skvätta iväg och träffa bilar på motorvägen. 

Första av två

Den järnvägsbro som nu har rivits är den första av totalt två som ska bytas ut. Om ett år kommer nästa bro att rivas och bytas ut och däremellan kommer en motorvägsbro att gå samma öde till mötes. Projektet är en utförandeentreprenad som tilldelats Skanska och är värd 67 miljoner kronor. Hela projektet ska vara klart 2020, då tågtrafiken ska vara igång på båda de nya broarna. 

Johan Jansson, Jansson Entreprenad, har beslutat att efter brorivningen skänka en större summa pengar till Rosa Bandets insamling till förmån för cancerforskning. Detta för att hedra en av de anställda, vars pappa är svårt sjuk i cancer. 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste