Trafikutmaning för ledningsbyggare

Efter en del problem med ledningarna i stadsdelen Baronbacken i Örebro byts nu en sträcka på totalt 300 meter ut. Ett par etapper infodras med strumpa medan resten byts ut med traditionell schaktning. 

 

I stadsdelen Baronbacken i Örebro pågår ett ledningsbyte. Här är det trafiksituationen på omgivande gator som har varit den stora utmaningen. Foto: ann-louise larsson


De befintliga ledningarna i området är sedan början av 1950-talet och i dåligt skick. Högt marktryck på grund av att ledningarna ligger djupt har gått hårt åt dem och nu återstår inget annat än att byta ut dem. 

– Totalt gör vi nu en sträcka på 300 meter plus några mindre stickledningar, berättar Mats Svensson, Örebro kommun. 

Mats Svensson, Örebro kommun, berättar om trafikutmaningar i samband med ledningsarbetet.


Kommunen gör arbetet i egen regi och har varit igång ungefär en månad när Entreprenadaktuellt hälsar på i mitten av oktober. Men innan själva ledningsarbetet kunde komma igång var man tvungen att bygga en provisorisk väg för att stadsbussarna i området ska kunna ta sig fram under byggtiden. 

– Trafiken är den stora utmaningen i det här projektet. Det är många som bor och rör sig i området och som måste kunna ta sig fram och parkera sina bilar, vi måste få busstrafiken att fungera med tillfälliga hållplatser och det ska vara möjligt att gå eller cykla på ett säkert sätt förbi arbetsområdet, därför har vi också gjort en tillfällig gångväg, berättar Mats Svensson. 

– Djupet vi jobbar på, tre meter, gör ju också att det går åt en del yta för oss och vi har fått stänga av en gata helt för fordons­trafik bland annat, tillägger han. 

I januari nästa år ska hela arbetet vara klart. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste