Först med ny certifiering för hållbar stadsutveckling

Masthuggskajen i Göteborg blir det första projektet som tilldelas en ny certifiering för hållbara stadsutveckling utvecklad av Sweden Green Building Council. 

Masthuggskajen blir det första projektet i Sverige som tilldelas en ny svensk certifiering för hållbar stadsutveckling.

Den så kallade Citylabcertifieringen är utvecklad för att säkerställa att hållbarhetsmål uppfylls i stadsutvecklingsprojekt. För att bli godkänd ska man uppfylla 20 indikatorer. Indikatorerna handlar bland annat om att ha en tydlig vision och konkreta mål för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt.

Det första projeketet som får certifieringen är Masthuggskajen, där 1 200 bostäder och 5 000 - 6 000 arbetsplatser skapas. 

– Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision om att vara inkluderande, grön och dynamisk. Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns idag. För att lyckas har Masthuggskajen högt satta hållbarhetsmål och därför valde vi att ingå i Citylab. Vi kan samverka och dela kunskaper med andra hållbara stadsutvecklingsprojekt. Det är såklart väldigt kul och sporrande att vi blir först i Sverige med denna certifiering, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen.

–  Det är jätteroligt att projektet vid Masthuggskajen, som första stadsdel, tilldelas Citylabcertifieringen vilket ligger helt i linje med Riksbyggens sätt att bygga mer hållbara bostäder. Sedan många år arbetar Riksbyggen med att certifiera sin nyproduktion av bostäder enligt Miljöbyggnad som är utvecklat av Sweden Green Building Council, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste