”Vi har kommit väldigt mycket närmare lansering på de här tio veckorna”

Efter tio veckors praktiska erfarenheter har Volvo CE och Skanska tagit ett stort framåt när det gäller elektriska och självkörande maskiner i projektet Electric Site. 
– Vi har lärt oss otroligt mycket på de här tio veckorna och kommit väldigt mycket närmare en lansering. Nu kommer vi att förlänga försöksperioden året ut, säger Per-Erik Lindström, key account på Volvo CE under en pressvisning idag.

Produktionen vid "Electric Site" I Vikan-krossen i Göteborg kommer att fortsätta året ut och redan nu, efter tio veckor, har Volvo CE och Skanska fått viktiga erfarenheter för framtiden. 

2014 började Skanska och Volvo CE sitt samarbete för att skapa världens första fossilfria bergtäkt. Vid Vikan kross i Göteborg, en av Skanskas största bergtäkter, har den så kallade Electric Site byggts upp.

I stället för att arbeta på traditionellt sätt med utlastning drivs hela produktionen av elektriska maskiner. De tre dumprarna i täkten har ersatts av åtta självkörande dumprar som vardera lastar 15 ton. 70-tons grävmaskinen har ersatts av en elektrisk i motsvarande storlek och hjullastaren är även den elektrifierad och betydligt mindre än i den tidigare produktionen.

Tidigare förbrukades 3 380 liter diesel varje dag, nu är förbrukningen nere på 64 liter och utsläppen av koldioxid har minskat med 98 procent. Energikostnaderna är 70 procent lägre och förarkostnaderna har minskat 40 procent, då fem bemannade maskiner har minskat till två plus en som operatör som har det övergripande ansvaret för alla maskiner på siten från ett kontrollrum.

– Vi har svårt att säga något om totalkostnaderna ännu för att driva produktionen på detta sätt, eftersom detta ännu är ett forskningsprojekt och maskinerna som går därute är prototyper, men vårt mål är sänka kostnaderna 25 procent och jag tror att vi kan nå ett bättre resultat än så också, säger Melker Jernberg, vd för Volvo CE.

Intresset för konceptet är stort och i publiken på dagens visning, dit både press och kunder inbjudits, sitter kunder som är villiga att investera i en liknande anläggning på studs om Volvo skulle kunna erbjuda en färdig lösning.

– Jag kan inte säga någon exakt tidpunkt för en marknadsintroduktion idag, men vi har kommit väldigt mycket närmare lansering än vad vi var för tio veckor sedan och jag kan säga att det inte ligger allt för långt bort, säger Melker Jernberg.

Det nya konceptet innebär ett helt nytt sätt att jobba på för både maskintillverkare och entreprenörer.

– Framförallt ställer det här arbetssättet stora krav på planering, säger Andreas Sunesson, projektledare för Electric Site på Skanska.

 

Ett längre reportage om Electric Site kommer i vårt decembernummer! 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste