Återställning efter skogsbränderna kostar 17 miljoner

Förra året drabbades Sverige av ovanligt många - och i vissa fall omfattande - skogsbränder. Med anledning av detta behöver nu delar av det enskilda vägnätet återställas förstärkas, något som beräknas kosta drygt 17 miljoner kronor, enligt Trafikverket. 

Många enskilda vägar behöver förstärkas efter sommarens skogsbränder. 17 miljoner kommer återställningsarbetet att kosta enligt beräknar från Trafikverket. Foto: mostphotos.com

Det är ungefär 42 mil av det enskilda vägnätet och marginellt längs det statliga vägnätet behöver återställas, enligt en ny rapport från Trafikverket. Dessutom behöver cirka 20 mil av det enskilda vägnätet förstärkas för att  brandskadad skog ska kunnas fraktas ut.

- Åtgärder som behövs kan vara hyvling av vägbanan, komplettering av bär- och slitlager, dikning och trumbyten. Det är dessa åtgärder och den bedömda kostnaden för dem som är resultatet av inventeringen, säger Mats Sandgren, ansvarig utredare på Trafikverket.

Skador som uppstått är bland annat spårbildning, korrugering och uttryckning av vägbanan på grund av stor trafikmängd och tunga fordon. Dessutom har slänter, diken och vägtrummor skadats dels för att vägbanan tryckts ut, dels för att brandgator röjts vid sidan av många vägar.

Däremot har inte järnvägen skadats alls av skogsbränderna, varken inom de inventerade områdena eller i resten av landet, enligt rapporten.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 03 januari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste