Landets plankorsningar ska bli säkrare

Landets plankorsningar ska bli säkrare. Det är en del av den satsning som regeringen gör för att öka trafiksäkerheten inom järnväg. 

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att se över hur säkerheten kan ökas i plankorsningar. Foto: Göran Fält/Trafikverket

- Det har på senare tid inträffat flera allvarliga olyckor vid järnvägskorsningar i Sverige. Det är angeläget att snabbt kunna vidta åtgärder för att inte fler ska skadas eller omkomma på grund av säkerhetsbrister. Jag vill därför att Trafikverket snabbar på sitt arbete med att öka trafiksäkerheten vid järnvägskorsningar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande. 

Därför ger man nu Trafikverket i uppdrag att göra en kraftsamling för att förbättra trafiksäkerheten i plankorsningar.

– Vi tycker det är bra att vi nu får ett uppdrag att tidigarelägga medel till åtgärder för att minska risker i plankorsningar. Den senaste tidens händelser visar att det finns ett sådant behov. Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

Satsningen möjliggörs genom att tidigarelägga medel som är avsatta till säkerhetshöjande åtgärder, till exempel siktröjning. Trafikverket ska årligen rapportera till regeringen vilka åtgärder som gjorts och de bedömda effekterna. Regeringsuppdraget ska presenteras den 31 maj i form av en åtgärdsplan.

Förutom att höja säkerheten vid plankorsningarna satsar regeringen under perioden 2015-2020 en miljard på åtgärder ska förhindra att obehöriga tar sig in i spårområdet – bland annat stängsling, bullerplank och utformning av stationsmiljöer. 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste