Nu förändras ”Arbete på väg”

Den som arbetar på Trafikverkets vägar behöver innan årsskiftet uppdatera sin utbildning ”Arbete på väg”. För vissa yrkesgrupper kommer en speciell certifiering, utfärdad av Trafikverket, att krävas.

Mats Gunnarsson, utbildare på Ulja AB förklarar om de nya utbildningssteget inom Arbete på väg.

De tidigare nivåerna inom Arbete på väg ersätts nu av olika steg och det kommer att läggas mer krav på arbetsgivaren än tidigare i att intyga att personalen har rätt kompetens för de arbetsuppgifter han eller hon ska utföra.

– Redan för den mest grundläggande APV:n, steg 1.1, måste arbetsgivaren utfärda ett så kallat kompetensintyg till sin personal, det räcker alltså inte med att vi här på Ulja ger ut ett kursintyg. Arbetsgivaren måste också skriva ett intyg, exakt hur det ska vara utformat finns det ännu ingen standard för, säger Mats Gunnarsson, utbildare på Ulja AB.

Den som arbetar i mindre omfattning på eller i närheten av en väg behöver bara den så kallade steg 1.1, men om man kör ett fordon på vägen krävs både steg 1.1 och steg 1.2. Sammanlagd utbildningstid för att gå steg 1-kurserna är ungefär en arbetsdag och det krävs inga förkunskaper.

– Kör man till exempel TMA-fordon eller är utmärkningsansvarig behöver man även komplettera med steg 2 enligt de nya reglerna och där krävs att man gör ett skriftligt prov hos Trafikverket för att få en certifiering. Certifieringsproven skulle ha funnits redan vid årsskiftet, men nu säger Trafikverket att de ska vara klara och öppna bokningen för dessa den 28 februari, säger Mats Gunnarsson.

Det sista steget i den nya APV:n är i huvudsak för platschefer och kräver även att deltagaren gör ett certifieringsprov hos Trafikverket. Certifieringsproven finns endast på svenska och certifieringen kommer att gälla i fyra år. 

– Den här utbildningen skräddarsyr vi utifrån deltagarnas kompetens. En del kommer behöva mer utbildning andra mindre, därför har vi satt ett spann mellan 8 och 80 timmar för den här utbildningen, förklarar Mats Gunnarsson.

Den som är osäker på vilken utbildning som kommer att krävas för sin personal kan gå in och läsa på Trafikverkets hemsida eller ta kontakt med sitt utbildningsföretag.

– Det kommer att stå i kontraktet med Trafikverket vad som gäller för varje enskilt projekt och alla har året ut på sig att gå nödvändiga utbildningar, förklarar Mats Gunnarsson. 

 

 

Fakta: Arbete på väg – de nya utbildningsstegen

APV Nivå 1 ersätts med APV steg 1.1 utökad

APV Nivå 1 + 2 ersätts med APV steg 1 utökad
APV 3B Vakt och lots ersätts med APV Vakt och lots
APV SIK 2 Certifiering ersätts med APV Steg 2.1
APV Nivå 3A + 3B, APV SIK 3A + 3B certifiering ersätts med APV Steg 2.2 utökad
APV SIK nivå 4 certifiering ersätts med APV steg 3.
 

För utbildningarna inom steg 1 ska arbetsgivaren utfärdat ett så kallat kompetensintyg. För utbildningarna i steg 2 och 3 krävs ett godkänt certifieringsprov hos Trafikverket.

 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste