De vill göra trafiken säkrare till och från byggarbetsplatser

Tung trafik till och från byggarbetsplatser utgör en risk för oskyddade trafikanter, i synnerhet i förtätade stadsmiljöer där ytorna är begränsade. Göteborgs stad har nyligen fått 700 000 kronor för att ta reda på hur in- och utfarter till byggarbetsplatser kan utformas på ett säkrare sätt. 

 

Göteborgs stad har fått bidrag för att hitta säkrare utformningar av utfarter till byggarbetsplatser. Foto:mostphotos.com

Trafikkontoret i Göteborgs stad har uppmärksammat den ökande problematiken med tung trafik i kombination med oskyddande trafikanter sedan flera allvarliga olyckor inträffat. Nu har man fått 700 000 kronor från Skyltfonden för att ta reda på hur in- och utfarter från byggarbetsplatser kan utformas på ett säkrare sätt. Skyltfonden delar varje år ut pengar till trafiksäkerhetsfrämjande projekt. Pengarna kommer från avgifter för personliga registreringsskyltar. 

Effektiv utformning

– Det är glädjande att vi får de här pengarna. Vi hoppas kunna få fram bättre riktlinjer för både väghållare och entreprenörer. Vi vill ha mer effektiv utformning av in- och utfarter från byggarbetsplatser, så att vi kan skapa ökad medvetenhet och uppmärksamhet både hos oskyddade trafikanter och hos förare av byggfordon. Det uppstår ofta konfliktpunkter mellan tunga byggfordon och oskyddade trafikanter, när dumprar och andra arbetsfordon ska korsa gång- och cykelvägar, ofta med skymd sikt och skarpa svängar. Vi hoppas verkligen kunna bidra till ökad trafiksäkerhet i stadsmiljön med det här projektet, säger Jonas Malmryd, som är specialist på reglering av arbete i gatumiljö på trafikkontoret i Göteborg, i en kommentar till Trafikverket. 

Bristfälliga lagar

– Vi behöver se över våra regelverk för arbete på gata. I dag finns det bristfällig styrning från lag- och författningstexter på området, inte minst när det gäller byggtrafik och hanteringen av de konfliktpunkter som byggtrafiken orsakar, fortsätter Jonas Malmryd.  

Projektet har satt upp några olika portaler på Lindholmsallén för att testa hur olika lyktor och rörelsedetektorer kan fungera. En upphandling ska göras av det fortsatta utredningsarbetet. Planen är att utredningen ska bli klar under 2019.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste