Adrianssons fortsätter växa inom återvinning

Idéerna tar aldrig slut hos Per Adriansson och snart säger han sig ha en metod i bruk där det är möjligt att återvinna schaktmassor till 100 procent. 

 

Per Adriansson har många idéer och har ibland varit ”före sin tid”. Nu jobbar han på att utveckla en metod för att kunna återvinna 100 procent av schaktmassorna. Foto: ann-louise larsson


För Per Adriansson, Adrianssons Schakt och Transport AB, har återvinning löpt som en röd tråd genom verksamheten sedan tidigt 90-tal. Ideérna tar aldrig slut och många gånger har Per varit före sin tid. 

– Jag var väldigt tidig med att krossa och återvinna betong, det var en och annan som idiotförklarade mig, men jag lyckades sälja det och har fortsatt utveckla återvinningsdelen i företaget sedan dess, berättar Per Adriansson. 

Att vara ”före sin tid” kan ha sina nackdelar. Marknaden måste hänga med, gör den inte det får man hitta på något annat, menar Per och berättar att det har hänt att han har ställt maskiner när det har betalats för dåligt. 

Idag handlar en betydande del av företaget om återvinning, det andra benet är traditionell mark och anläggning. För tio år sedan köpte Per ett nedlagt tegelbruk och där har det skapat en stor anläggning för att ta hand om de flesta bygg- och industriavfall. Här sorteras materialet upp och återvinns.

– Nu är vi väldigt trångbodda och skulle behöva ännu mer ytor, berättar Per Adriansson. 

Återvinningsanläggningen skulle kunna växa mycket mer, men begränsade ytor sätter stopp. För att disponera ytan bättre bygger man om och bygger nytt. 

Har stor maskinpark

Mycket av sorteringen sker på plats på den egna anläggningen dit material transporteras i containrar från hela länet, men det händer också att man sorterar på plats ute hos kund. Ett stort sådant jobb har man fått från Trafikverket och handlar om att ta hand om material från en stor bangårdsutbyggnad. 

– Det är ett bra arbetssätt när det handlar om större volymer. Vi har hela maskinparken för att kunna vara mobila och snabbt etablera oss ute hos kunden. 

Årligen tar man emot ungefär 80 000 ton inerta material och 40 000 ton avfall. 75 procent av materialet räknat i ton är schaktmassor. Stora volymer är också trä och emballage som säljs till värmeverk. 

Den största delen av avfallet kommer från Örebro län, företaget är baserat i Hallsberg i den södra länsdelen. Det är också inom länet man försöker hålla sig när man jobbar ute på plats hos en kund – men det finns undantag. 

– Just nu håller vi på med ett uppdrag i Finland där vi sorterar ut bottenaska från ett värmeverk, berättar Per Adriansson.  

En del av materialet säljs vidare för återanvändning annat går till värmeverket. 

Manuell sortering

På anläggningen i Hallsberg kommer man att börja jobba mer med manuell sortering, något som Per säger sig ha hittat en metod för att få lönsamhet i. 

– Tanken är att vi ska krossar och vindsiktar som vanligt, sorterar upp materialet och sedan lägger till ett steg med manuell sortering. Vi har gjort tester och nu ska vi bara arbeta in metoden och få det att funka i verksamheten, säger Per Adriansson. 

Han håller också på att utveckla sorteringen av schaktmassor, idag återvinns 70-80 procent men Per Adriansson säger sig ha en idé där det är möjligt att återvinna 100 procent. 

Adrianssons befinner sig just nu i en expansiv fas, de senaste tre åren har omsättningen dubblats och idag omsätter man omkring 120 miljoner kronor. 

– Det är en styrka att vi har både återvinning och anläggning, det gör oss till en intressant helhetspartner, säger Per Adriansson. 

Nyligen utsågs han till Årets miljöprofil i Hallsbergs kommun, en utmärkelse som kom oväntat berättar Per Adriansson. 

– Det var inte alls väntat att få pris. Vi har haft en bra kommunikation med kommunen och det är kul att de har uppmärksammat vad vi gör, säger han.  
 

Årets Miljöprofil Per Adriansson

Motivering

Årets miljöprofil är en sann entreprenör som har jobbat upp sin verksamhet från ett enmansföretag med fokus på grävtjänster till att idag omfatta ett fullserviceföretag med 60 talet anställda i anläggningsbranschen med ett unikt fokus på återvinning och miljö.

Per Adriansson drivs av att utveckla sin verksamhet, där cirkulär ekonomi och återanvändning av bygg och markmaterial står högt upp på agendan.

Adrianssons bidrar i högsta grad till att värna vår miljö långsiktigt genom sin utvecklade återvinningsanläggning i Hallsbergs kommun och genom företagets mobila sorteringsenheter som verkar i hela Mellansverige.

 


Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste