Platschefens ledarskap avgörande för säkerheten på byggarbetsplatser

Ledarskapet på arbetsplatsen är av stor vikt för hur säkerhetne hanteras. Både direkta och indirekta ledarskapsbeteenden påverkar kulturen och kan endera främja eller hämma säkerheten. Det visar en studie från Göteborgs universitet. 

Platschefens beteende har stor inverkan på säkerheten på arbetsplatsen, visar en ny studie från Göteborgs universitet. 

Det sker fler är 3 500 allvarliga arbetsplatsolyckor inom bygg- och anläggningsindustrin i Europa varje år. I en studie baserad på intervjuer med 37 byggarbetsledare har forskare undersökt vilken betydelse ledarskapet har för säkerheten på byggarbetsplatser och vilka ledarskapsbeteenden som påverkar.

– Syftet med studien var att hitta vilka ledarbeteenden som främjar säkerheten för att i nästa steg kunna utveckla ledarskapet hos byggplatschefer, säger Martin Grill, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, som genomfört studien tillsammans med Kent Nielsen från Regionhospitalet i Herning, Danmark.

Resultatet visade att platscheferna påverkar säkerheten både genom direkta och indirekta ledarskapsbeteenden. Direkta ledarbeteenden är sådana som chefen använder sig av när hen interagerar med andra, till exempel medarbetare och underentreprenörer. Indirekta ledarbeteenden är beteenden som chefen använder sig av för att organisera, koordinera och strukturera arbetet.

I studien framkom att indirekta ledarbeteenden som att samordna arbetet genom att etablera en frekvent mötesstruktur och att strukturera arbetet genom att upprätta och hålla sig till regler, riktlinjer och planer verkade gynnsamma för säkerheten. Likaså direkta ledarbeteenden som att proaktivt övervaka och korrigera säkerhetsrisker och att agera förebild för yrkesarbetare och underentreprenörer. 

Ledarbeteenden hos platschefer som ledde till minskad arbetssäkerhet var brist på aktivt ledaransvar, otydlig kommunikation, och att inte göra riskanalyser.

– Säkerheten på byggarbetsplatser skulle kunna förbättras genom att byggplatschefer erbjuds ledarutvecklingsinsatser som fokuserar på att kommunicera tydliga förväntningar, att genomföra kollektiva riskanalyser, samt att proaktivt följa upp och ge feedback på säkerhetsbeteenden, säger Martin Grill.

Martin Grill har nu fått ytterligare forskningsanslag för att undersöka hur man kan utveckla säkerhetsledarskapet hos nyanställda platschefer i bygg- och anläggningsindustrin. Tillsammans med representanter från branschen ska han ta fram ett ledarskapsprogram för byggplatschefer i syfte att öka deras förutsättningar att leda en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö både för sig själva och för yrkesarbetare och underentreprenörer på byggarbetsplatserna.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste