Spårvägsbygge i Lund dyrare än planerat

Spårvägsbygget mellan Lunds central och ESS-området blir närmare 50 miljoner dyrare än planerat. Genomförandet av projektet har visat sig mer komplext än väntat, vilket lett till de ökade kostnaderna. 

Spårvägsbygget i Lund blir nästan 50 miljoner dyrare än beräknat. Överklaganden och intilliggande stadsbyggnadsprojekt har lett till att projektet inte kunnat genomföras så effektivt som det var tänkt. 
Foto: Kristina Strand Larsson

Prognosen för slutkostnaden har ökat från 802 till cirka 850 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från Lunds kommun. Den huvudsakliga anledningen är att genomförandet av projektet är mer komplext än bedömt.

– Vi har underskattat hur komplexiteten och störningarna påverkat arbetena vilket gjort att vi missbedömt omfattningen av kvarvarande arbete i tidigare prognoser. Att vi har bedömt slutkostnaderna fel tidigare är både dåligt och beklagligt, säger Mats Spansk, Skanskas distriktschef.

Störningarna i projektet har bland annat föranletts av överklaganden av arkeologiska undersökningar och angränsade stadsbyggnadsprojekt, vilket har lett till att arbetet inte kunnat bedrivas så effektivt som planerat - något som konsekvenser både avseende tid och kostnader. 

– Vi är mycket besvikna över att de prognoser av kvarvarande kostnader som entreprenören tidigare redovisat visat sig vara felaktiga och att avvikelsen är så stor. Att det kommer fram först i så här sent skede av projektet gör tyvärr att vi har väldigt liten möjlighet att göra ändringar för att minska kostnaderna, säger Pernilla von Strokirch, kommunens projektchef Spårväg Lund C – ESS.

Nu arbetar parterna för att säkerställa att projektet rullar på så effektivt som möjligt och jobbar för att hitta effektiviseringsåtgärder och besparingar så att den slutgiltiga kostnaden skall bli mindre än prognosticerat. Enligt det avtal som finns mellan Skanska och Lunds kommun ska kommunen betala de verkliga kostnaderna som uppstår. Entreprenören får dock ingen vinst på de ökade kostnaderna. 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste