Skanska lanserar "grön" betong

Skanska har lanserat tre sorters "grön betong" som har upp till 50 procents lägre klimatbelastning vid framställan.

Skanska har lanserat "Grön betong" som har 50 procents lägre klimatbelastning vid framställan. Foto: Skanska

Utmaningen med traditionell betong är att den innehåller cement vilket ger upphov till koldioxidutsläpp vid framställningen. Gunilla Holmberg, regionchef för Skanska Betong, berättar att lansering av Grön Betong är ett led i arbetet med att nå Skanskas högt uppsatta klimatmål.

– Vi måste ta vårt ansvar – affärsmässigt, strategiskt och moraliskt, säger hon, i ett pressmeddelande. 

Gunilla Holmberg, regionchef Skanska Betong, berättar att lanseringen av Grön betong är ett led i arbetet med att nå företagets högt uppsatta klimatmål. Foto: Skanska

Ludvig Dahlgren är teknisk specialist på betong inom Skanska och har under en längre tid arbetat med projektet Grön Betong. Målet har varit att ta fram miljövänliga alternativ för husbyggande genom att sänka betongens koldioxidpåverkan. En utmaning har varit att hitta materialsammansättningar som fungerar för olika typer av användningsområden.

– En utsatt utomhusmiljö har en tuffare exponering än en inomhusvägg. Vi har tittat på olika behov och tagit hänsyn till dem när vi har tagit fram de nya produkterna, berättar han.

I och med lanseringen finns nu betong anpassad för tre olika användningsområden: vägg, bjälklag och garage. Andelen cementklinker har minskat genom byte till masugnsslagg och på så sätt har betongen fått lägre klimatpåverkan.

– Vi strävar efter att använda cement så lite som möjligt och att hitta recept som minskar miljöbelastningen, berättar Ludvig Dahlgren.

Betong utan cement är dock ingen nyhet. Redan när Paris tunnelbana byggdes runt 1900 användes alternativa bindemedel i hög utsträckning. I Sverige, med vårt kyliga klimat, har kraven på beständighet varit högre och därför har vi haft större utmaningar.

– Nu har vi hittat rätt! Vi anpassar betongen till hur och var den ska användas. Vi ska använda rätt betong på rätt plats. Den nya betongen är både tålig och miljövänlig, säger han.

Betongbranschens målsättning på kort sikt är att utsläppen från betong till husbyggnad ska minska med 50 procent till år 2030. Projektet med Grön Betong innebär att koldioxidutsläppen minskar med 52 procent för vissa användningsområden. Sedan finns det andra områden som kräver förbättringar.

– Utvecklingen kommer inte att avstanna nu, tvärtom. Grön Betong är en kontinuerlig resa mot hållbara betongprodukter, säger Ludvig Dahlgren.

De nya betongrecepten är ett steg mot en cirkulär ekonomi. Ändliga resurser byts ut mot restprodukter från industrin. Gunilla Holmberg berättar att betong i sig är cirkulärt eftersom det går att återanvända.

– Vi måste hushålla med våra jungfruliga resurser. Att bruka men inte förbruka – det är utgångspunkten för affärsmässigheten i ett hållbart samhälle, säger hon.

 

Fakta Grön Betong

Grön Betong lanserades den 11 mars 2019 i Stockholm och Göteborg. I produkterna som släpps har andelen cementklinkers reducerats med 30-65 procent. Det innebär en halvering av koldioxidutsläppen för vissa produkter.

Produkter Grön Betong: 
Grön väggbetong 
Grön bjälklagsbetong
Grön garagebetong

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste