Erlandsson först med certifiering för samverkansentreprenader

Erlandssons Bygg blir först i Sverige med att ansöka om certifiering för samverkansentreprenader.
– Vi genomför certifieringen för att visa att vi internt säkerställer kvaliteten i våra samverkansentreprenader, säger Jennie Sahlsten, vd och koncernchef för Erlandsson Byggkoncernen.

Erlandsson Bygg blir först i Sverige med att skaffa certifiering för samverkansentreprenader. Foto: Erlandsson Bygg

– Våra kunder ska veta att de samverkar med en partner som har ordning och reda och en organisation som kan genomföra samverkansentreprenader med hög kvalitet, fortsätter hon.

Ledningssystemet är ett ramverk för hur företag och organisationer ska strukturera arbetet, samt upprätta processer och hjälpmedel för att kunna samverka på ett optimalt sätt för ömsesidig nytta. Med ledningssystemet får organisationen ett verktyg att systematiskt förbereda sig för att kunna genomföra framgångsrika affärsrelationer i samverkan. Ledningssystemet är ett hjälpmedel att identifiera vilka projekt som är lämpliga att genomföra på partnering och med vilka partners.

– Vi genomför redan idag flera samverkansentreprenader med hög kvalitet och detta är ytterligare ett steg för att säkerställa ett liknande arbetssätt i alla våra regioner över Sverige. Kunderna ska veta att oavsett var i Sverige man arbetar med Erlandsson så kommer vi att leverera det vi lovar i våra samverkansentreprenader, säger Jennie Sahlsten

Certifieringen innebär att Erlandsson har säkerställt sina interna processer, har ett tydligt arbetssätt och har satt upp tydliga interna mål för samverkansentreprenader.

– Ett av våra mål är att vi ska arbeta i ren partnering. Fördelarna med en ren partnering är många, vi skapar projekt utifrån en gemensam värderingskultur utifrån värderingarna som ärlighet, tillit och öppenhet hos såväl bolagen som hos individerna. En ren partnering gör att projektets alla parter gynnas ekonomiskt genom att icke värdeskapande aktiviteter i största mån elimineras. Men fördelarna med partnering tar inte slut med godkänd slutbesiktning, de stora fördelarna märks till största delen när projektet är avslutat och förvaltningen tar över och driver partneringandan vidare, säger Jennie Sahlsten.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste