Veidekke tar hem miljardjobb i Göteborg

Veidekke har kammat ett vägjobb i Göteborg som är värt ungefär 1,4 miljarder kronor. Det handlar om att bygga om en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder Lundbyleden. 

Illustrationen visar hur Lundbyleden och området vid Brunnsbo kan komma att se ut efter ombyggnad. Bild: Trafikverket

Projektet är en totalentreprenad med samverkan nivå hög, indelat på två faser med ett totalt avtalsvärde på cirka 1,4 miljarder kronor.

Den första fasen av uppdraget omfattar drygt ett års projektering. Därefter startar fas 2 som omfattar fyra års produktion till ett värde på cirka 1,3 miljarder. Byggstart planeras till senare delen av 2020. 

– Vi är stolta över att få vara med och bidra till förbättrad infrastruktur som förenklar vardagen för de som bor i västra Sverige. Den här typen av komplexa projekt där stora krav ställs på förmågan att samverka passar väldigt väl med Veidekkes involverande arbetssätt. Att komma in tidigt i projektet ger oss möjlighet att ta fram optimala produktionsmetoder och skapa goda projektresultat för alla parter, säger Jimmy Bengtsson, VD för Veidekke Sverige, i ett pressmeddelande. 

Lundbyleden är en av Göteborgs mest trafikerade och ingår i det nationella stomvägnätet. Leden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs av många som svårorienterad. För att öka kapaciteten samtidigt som en acceptabel funktion och orienterbarhet uppnås föreslås därför konstruktion av en ny trafikplats belägen mellan Leråkersmotet och Brunnsbomotet. Det planerade Kvillemotet kommer att ersätta Brunnsbomotet som stängs. Projektet omfattar även utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. Utbyggnaden skapar samtidigt möjlighet till att bygga en pendelstation som skulle innebära nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggöra en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste