Enorma markarbeten lägger grunden för gigantisk batterifabrik

I Skellefteå pågår just nu enorma markarbeten där totalt 50 hektar mark förbereds för den batterifabrik som företaget Northvolt har för avsikt att bygga. 

– Vi har en halv miljon kubikmeter fast berg och en miljon kubikmeter morän att hantera, berättar Mikael Lindmark, projektchef på Skellefteå kraft och kommunen.

 

På grund av det stora området används gruvtruckar för att transportera material.  Allt ska återanvändas i projektet eller intilliggande vägar till det gigantiska industriområdet. Foto: ann-louise larsson


I juni förra året startade avverkningen på det 50 hektar stora området strax utanför Skellefteås centrala delar. Här förbereder kommunen och Skellefteå kraft ett nytt industriområde och det som föranlett satsningen är Northvolts kommande etablering av en gigantisk batterifabrik. I dagsläget arbetar ett 40-tal maskiner och sju borriggar på det enorma området. 

– Att få fram resurser, både i form av maskiner och personal har varit den absolut största utmaningen i det här projektet. Det finns inte så många entreprenörer som har maskiner i de storlekar som vi behöver, säger Mikael Lindmark. 

Entreprenör för markarbetena är Peab och för maskinerna står Bröderna Öhman från Älvsbyn. På grund av storleken på området används bland annat fyra stycken gruvtruckar för att transportera material. 
 

Totalt 50 hektar mark förbereds för den gigantiska batterifabriken, som ska bli Europas största producent av litiumjonbatterier till elfordon. 

Mycket logistikplanering

– De kan både lasta mer och köra fortare. Det är helt klart en fördel när vi har så här stort område att arbeta på. Överlag kräver transporterna och logistiken mycket planering så att vi inte transporterar runt något i onödan, säger Mikael Lindmark. 

All förädling av material sker på plats och förhoppningen är att allt material ska kunna återanvändas i projektet eller till de vägar som byggs i anslutning till det nya industriområdet.

– Om vi ska få ekonomi i det här projektet så behöver vi kunna återanvända materialet på plats. Berget håller väldigt fin kvalitet och klarar till och med kraven för att få användas i asfaltstillverkning, säger Mikael Lindmark. 
 

Mikael Lindmark är Skellefteå krafts och kommunens projektledare. 

Sprängningar varje dag

Hittills har ungefär 70 procent av allt berg sprängts loss i nuläget. Sprängningar sker flera gånger om dagen och arbetet pågår 11 timmar om dagen, sju dagar i veckan. 

– Vi har en tight tidsplan och ska lämna över vår del i projektet innan årsskiftet, säger Mikael Lindmark. 

Förutom traditionella ledningsschakter drar Skellefteå Kraft också fram en kraftförsörjning till området på hela 300 megawatt som batterifabriken ska kunna ansluta till. 

1000 byggarbetare som mest

I dagsläget sysselsätter projektet ett 60-tal personer men kommer till sommaren att växla upp tempot ytterligare och beräknar ha igång runt 100 personer med alla kringarbeten såsom anslutande vägar och ledningsdragningar. Men det är ingenting mot när det gigantiska arbetet med själva fabriken startar. Då beräknas ungefär 1 000 personer sysselsättas, enligt SVT. 2023 beräknar Northvolt att fabriken ska stå klar med fyra produktionslinor och att produktionen ska starta 2024. 

Enligt SVT har Northvolt kommit fram till anläggningen inte kommer att behöva så stora ytor som man tidigare skissat på. Själva placeringen av fabriken på området har också justerats efter geotekniska undersökningar vilket sammantaget leder till att mindre ytor behövs. Men totalt sett kommer ändå det bebyggda området med två tänkta produktionslinor att bli cirka 500 meter långt och 400 meter brett. 

Första etappen har man för avsikt att bli klar med under 2020. Hela fabriken beräknas kosta 25 miljarder att bygga. 

Mycket tyder på att fabriken blir Europas största producent av litiumjon-batterier framförallt för användning i elfordon. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste