Häradsudden satsar på eldrift

Ragn-Sells i Norrköping byter nu ut den dieseldrivna siktlinan till en elektrisk och minskar därigenom sina koldioxidutsläpp med ungefär 150 ton. Elen produceras lokalt på anläggningen genom att nyttja deponigas. 

 

I siktlinan matas krossat material in och sorteras i tre fraktioner. Bland annat sorteras magnetiskt järn ut med en elektromagnet och säljs för vidareförädling till nytt järn. Foto: Per Nilsson/Ragn-Sells


På Ragn-Sells anläggning Häradsudden i Norrköping, tar man årligen emot cirka 55 000 ton avfall som sorteras i en siktlina som byggts upp och utvecklats under flera år i syfte att minska mängderna avfall som deponeras. Genom bättre utsortering kan så mycket som möjligt ur avfallet återföras in i kretsloppet, exempelvis genom att bli till nya råvaror eller bränsle för energiutnyttjande.

Helt och hållet el

Från och med mars i år drivs siktlinan på Häradsudden helt och hållet på el istället för diesel. I och med bytet från diesel- till el­drift kommer Ragn-Sells Häradsudden att minska sin dieselförbrukning med 50 000 liter diesel per år. Det i sin tur motsvarar minskade utsläpp av koldioxid med cirka 150 ton.

Bättre ekonomi

– Det här är ett gott exempel på att minskad klimatpåverkan och god ekonomi går hand i hand, säger Erik Gustafsson, anläggningschef Ragn-Sells Häradsudden, i ett pressmeddelande.

Bytet medför även en ekonomisk vinst för anläggningen. Ragn-Sells räknar med att övergången ger en minskad kostnad för diesel på upp till 600 000 kr per år. Då den el som kommer användas till största delen är egenproducerad räknar man med en ytterligare besparing jämfört med om elen skulle köpas in. Elen kommer att produceras lokalt på anläggningen genom att driva turbiner med metangas från den gamla deponin.

Öppet för samarbete

– Vi arbetar dagligen med att utveckla vår anläggning och våra rutiner. När vi började titta på hur vi skulle kunna utveckla siktlinan var det naturligt för oss att kontakta leverantören för att öppna upp för ett samarbete, säger Robert Wikman, sektionschef på Ragn-Sells Häradsudden.

Inkluderade förarana

I dialogen med leverantören valde Ragn-Sells att inkludera även maskinförarna ute på fältet. Att låta kollegor som arbetar i produktion vara delaktiga i beslut och utveckling är en självklarhet på Ragn-Sells Häradsudden. De kan, med sin praktiska erfarenhet, komma med flera tips och input till förbättringar av såväl maskiner och arbetsrutiner.

– För oss är allas tips och input viktiga, så att ta med fyra av våra maskinförare på vårt besök hos leverantören var därför en självklarhet. Det är ett mervärde för oss då kollegorna känner sig mer delaktiga, vilket ökar engagemanget och höjer kvaliteten i hela produktionen, säger Robert Wikman.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste