Återvunnen makadam blev till skånsk asfalt

Peab Asfalt har lyckats ta fram en beläggning med 93,4 procents återvunna material. Detta tack vare järnvägsmakadam som tagits från en järnvägsombyggnad i närheten.

Peab Asfalt har lyckats ta fram en beläggning som består av 93,4 procent återvunnet material. Materialet kommer från en banvall och har grävts bort vid en järnvägsombyggnad. Foto: Prab Asfalt

Asfalt tillverkas i många olika recept beroende på var den ska ligga och vilken belastning den ska tåla, men förenklat kan den sägas bestå av ungefär 95 procent sten och 5 procent bindemedel. Stenmaterialet måste vara av mycket hög kvalitet. Ett alternativ till att utvinna materialet i bergtäkter kan vara att använda restprodukter från tunnelsprängningar och andra anläggningsarbeten. För ett projekt i Lund tillverkade Peab Asfalt en massa där allt ingående stenmaterial utgjordes av återvunnen makadam från ombyggnad av en järnväg. Resultatet är en beläggning med 93,4 procent återvinning.

Stenmaterialet levererades av Swerock, systerbolag och materialleverantör till Peab Asfalt. De hade tagit emot det som förorenat avfall vid företagets återvinningsanläggning i Malmö. Normalt hade det deponerats eller använts som fyllnadsmaterial, men Swerock insåg att detta var sten av högsta kvalitet som kunde bli en ny prima råvara för asfalttillverkning. De kontaktade Peab Asfalt som genast nappade. Stenens ursprungliga användning borgade för att den skulle hålla måttet, och kunde Swerock säkra kvalitet och renhet skulle detta bidra till företagets mål att öka andelen återvinning i sin asfalt.

Makadamen har tvättats i en våtsikt innan den kunnat användas i asfaltstillverkningen. 

Järnvägsmakadam är förorenad efter att banvallen har besprutats för att hållas fri från vegetation. Vid uppgrävning blandas den också med sand, grus och jord, och det följer med kvistar, plast och geotextil. Lösningen blev behandling i Swerocks våtsikt, där förorenade partiklar och vätskor avskildes i flera behandlingssteg. Laboratorieanalyser visade att stenen var helt ren och kunde klassas som ofarlig för människa och miljö. Den krossades till rätt storlek, kvalitetstestades och levererades till asfaltverket där asfaltmassan blandades enligt projektets recept.

Den här typen av projekt visar vägen till en resurseffektiv framtid där cirkulära flöden är en självklarhet. Det menar Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab Asfalt och Swerock:

– Vi vill hitta den bästa lösningen för varje projekt, utifrån krav på funktion, miljö och ekonomi, men också utifrån vilka råmaterial som finns att tillgå – jungfruliga och sekundära. Järnvägsmakadam blir kanske inte det nya normala, men projektet visar vad som är möjligt när vi tänker cirkulärt. Ett material som en gång har producerats för att hålla extremt hög kvalitet har återanvänts i en applikation där värdet bevaras. Med god kunskap, rätt utrustning och ambitiösa beställare kan vi nå långt!

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste