Stark start på året för Volvo

Volvo-koncernen har inlett året starkt med en ökad omsättning på 20 procent under årets första kvartal. För Volvo CE:s del var omsättningsökningen 15 procent och ett rörelseresultat som förbättrats med 26 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Under första kvartalet i år ökade nettoomsättningen för Volvo-koncernen till hela 107,2 miljarder kronor. Både lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner har sålt bra framgår av bolagets kvartalsrapport.

– Både vår fordons- och serviceaffär växte i bra takt. De ökade försäljningsvolymerna tillsammans med en förbättring i hela vår verksamhet bidrog till en ökning av lönsamheten. Vårt justerade rörelseresultat steg med 53 procent till 12,7 miljarder kronor där samtliga affärssegment bidrog med högre vinster, skriver vd och koncernchef Martin Lundstedt i kvartalsrapporten.

När det gäller anläggningsmaskiner har den globala marknaden varit fortsatt stabil under perioden. Mest utmärkande är Kina, där efterfrågan ökat med 23 procent jämfört med första kvartalet i fjol, i Asien som helhet sjönk med 4 procent jämfört med i fjol. I Europa drivs marknaden på av god efterfrågan från framförallt Tyskland, Storbritannien och Italien. Maskinleveranserna under perioden har ökat med fem procent till 23 139 maskiner, jämfört med 22 102 maskiner under första kvartalet 2018.

– Med en bra början på året fortsätter vi också vårt arbete att stärka våra kunders och Volvokoncernens konkurrenskraft. Det är en kontinuerlig resa där vi fokuserar på att förbättra kvaliteten, att växa vår serviceaffär genom att arbeta ännu närmare tillsammans med våra kunder och att öka effektiviteten i alla delar av koncernen och hela leverantörskedjan. Efter en period med goda marknader, är en stark serviceaffär och hög volymflexibilitet avgörande för att vi ska vara mer motståndskraftiga mot förändringar i konjunkturen, uppger Martin Lundstedt i kvartalsrapporten.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste