272 000 kubikmeter berg ska bort när ny bussterminal byggs i Katarinaberget

Vid Slussen i Stockholm ska en ny bussterminal byggas. Det som är unikt är att denna ska ligga insprängd i Katarinaberget och i början av året påbörjade Implenia det komplicerade sprängnings- och borrarbetet. 

 

Inne i berget vid Slussen i Stockholm bygger Implenia en ny bussterminal, som ska stå klar 2023. Implenias del i projektet avslutas 2021. 
Foto: ann-louise larsson


Det är tre stora ”skepp” inne i berget som ska sprängas ut och man går fram mycket nära befintlig infrastruktur, bland annat bara några meter från tunnelbanan, vilket gör att arbetet måste ske med stor försiktighet. 

– Totalt är det 272 000 kubikmeter berg i känslig miljö som vi ska ta ut. Utöver det tillkommer en hel del markarbeten och betongarbeten. Den totala byggtiden är beräknad till två och ett halvt år, säger Johan Pilbacka, entreprenadingenjör på Implenia. 
 

När Entreprenadaktuellt hälsar på i slutet av mars har ungefär 200 meter arbetstunnel sprängts ut och man ligger i startgroparna med att starta sprängningsarbetet för de tre ”skeppen” som ska bli den framtida bussterminalen vid Slussen. 

Komplexa geometrier

Utmaningarna i projektet är många, men det som Johan Pilbacka främst lyfter fram är de komplexa geometrierna som ska införlivas med befintlig infrastruktur. 

– Transporterna till och från arbetsplatsen är också en utmaning. Vi har bara en väg in och det är Stadsgårdsleden, där vi ska samsas med befintlig trafik, inflikar han. 

Och det är inga små mängder transporter det är frågan om, totalt kommer 66 000 lastbilar att krävas, vilket motsvarar ungefär 133 lastbilar om dagen! 

När Entreprenad-aktuellt hälsade på i slutet av mars hade man sprängt ut ungefär 200 meter arbetstunnel men inom kort växlas sprängningsarbetet upp och ett par större riggar ansluter för att börja med de stora ”skeppen”. 

– Bergschakterna kommer hålla på i ett och halvt år och den största utmaningen har vi mot slutet då vi närmar oss tunnelbanan. Precis intill ska vi spränga ut 30 meter och det ställer stora restriktioner på vårt arbete, säger han. 
 

Borriggsoperatören Erik Lissdaniels håller på med en av arbetstunnlarna i Katarinaberget. Han borrar ungefär 6 meter in i berget för att förbereda sprängningen.

Skonsamma metoder

– Det är superhäftiga utmaningar som vi har i det här projektet, där vi kommer att vara tvungna att tänka till och jobba mycket med skonsamma metoder som exempelvis vajersågning. Allting är special och det finns inget facit, säger Johan Pilbacka. 

Johan Hillman, produktionsledare för berg­arbetet på Implenia, påtalar också de stora omgivningspåverkningarna som projektet gör för tredje man. 

– Vi hörs och vi märks för alla som rör sig i närheten. Vad vi än håller på med så påverkar det folk i omgivningarna på något sätt, säger han. 
 

Johan Hillman, Implenia, är produktionsledare för bergarbetet. 

Bergförstärkningar

Förutom sprängning kommer projektet också att kräva omfattande betongarbeten för att förstärka berget. 

– Om en person ensam skulle göra betongarbetet skulle det ta 65 år. Nu har vi över 100 personer som jobbar med detta och vi räknar med att det kommer ta mer än ett halvår. Sprängings – och betongarbete kommer pågå parallellt under lång tid, det kommer vara många i gång samtidigt och det ställer också höga krav på planering. Inte minst i form av utrymning och att vi ser till att alla kan ta sig ut på ett säkert sätt om det något skulle hända. Det finns många utrymmen och alla måste vara möjliga att passera. 

I projektet används inga traditionella pappersritningar. Istället har modeller skapats som kan skickas direkt till borriggar och maskiner. I en av riggarna        som är igång under Entreprenadaktuellts besök hittar vi operatören Erik Lissdaniels. Han håller på att borra hål i berget för att förbereda inför nästa sprängning som ska ske senare samma dag. 

– Här borrar vi ungefär sex meter in i berget, det tar ungefär en och en halv minut per hål och jag ska borra 100 hål här. När vi ska spränga ut de större delarna borrar vi 200 hål, berättar han. Den totala mängden sprängmedel som beräknas gå åt i projektet är hela 750 000 kilo! 

Implenias del i projektet pågår till och med juni 2021. Bussterminalen beräknas vara helt färdig 2023.

 

 Johan Pilbacka, entreprenadingenjör på Implenia. 


Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste