Standardens vara eller inte vara – replik från OilQuick

För ett par veckor sedan publicerade vi en debattartikel från Stefan Stockhaus, vd på Steelwrist, som förespråkade en branschgemensam standard för fullautomatiska snabbfästen. Idag kommer Åke Sonerud, grundare av OilQuick, med en replik.

"Vid blandade system blir kopplingen av systemfrämmande komponenter ett kritiskt moment med en ökad risk för större slitage, felfunktioner och personolyckor", skriver Åke Sonerud, OilQuick i en repblik i debatten om standarder för fullautomatiska snabbfästen.
Åke Sonerud, grundare och styrelseordförande i OilQuick AB.

”Faktum är att det inte existerar något standardiserat gränssnitt för fullautomatiska snabbfästen och därmed inte heller någon universell kompabilitet av system från olika leverantörer. Att vi i Sverige har enats om en lokal S-standard för symmetriska grindfästen, som jag faktiskt själv var initiativtagare till, innebär enbart att svenska tillverkare har gjort en överenskommelse om modellstorlekar, mått och toleranser på mekaniska symmetriska S-fästessystem.  När det handlar om fullautomatiska lösningar där hydraul-, el- och styrfunktioner skall kopplas blir det en helt annan komplexitet och risk för fel och olyckor.   

Det är viktigt att understryka att OilQuick är en företagsstandard utvecklad och underhållen av OilQuick AB under 25 år och inget allmänt öppet gränssnitt för fullautomatiska snabbfästessystem, som Stefan Stockhaus på Steelwrist vill få det till.

Vid blandade system blir kopplingen av systemfrämmande komponenter ett kritiskt moment med en ökad risk för större slitage, felfunktioner och personolyckor. Det är stor skillnad på kraven gällande måttriktighet, toleranser och funktion mellan ett vanligt S-snabbfäste och ett fullautomatiskt system med olje- och el-kopplingar.

Vid köp av handkopplade snabbkopplingar så beställer man till exempel inte en tums hona från Tema och en motsvarande hankoppling från Sejn eller någon annan leverantör. Nej, då köper man ett par från samma leverantör. Det är helt självklart för då får man önskad funktion och en leverantör att vända sig till om det inte fungerar. I princip samma gäller vid köp av fullautomatiska system. Enbart med den skillnaden att nu kostar det 100 gånger mer när det jävlas.

Om vi har ett öppet system, hur kommer det då att se ut när vi har ytterligare tio, femton piratkopior från Kina, Korea, Polen och Sverige på marknaden?

Att blanda fästen och redskapsadaptrar från olika tillverkare utan att ha en ansvarig och klart uttalad systemleverantör kommer aldrig att fungera. Speciellt med tanke på att det idag inte finns någon klart fastställd kopplingsfiguration gällande både oljekopplingar och styr-el. Jag är helt övertygad om att våra kunder och handelspartner vill ha en seriös leverantör som tar ansvar för systemet när det bränner till och blir fel eller behöver repareras.

Vi uppskattar konkurrens som motor för innovation och produktförbättringar men vill samtidigt skydda våra produkters prestanda och skydda våra kunder och handelspartners gentemot riskerna vid blandad användning. Att vara Clean systempartner betyder att man inte urskillningslöst kombinerar olika leverantörers produkter och att slutkunderna görs medvetna om riskerna i samband med blandade system. Clean system kräver inte att våra handelspartners är absolut tvungna att välja ett OilQuick system utan man har naturligtvis full frihet att sälja och leverera även konkurrerande system. Men vi vill bara taga ansvar för våra produkter, så låt bli att blanda”.

Åke Sonerud, grundare och styrelseordförande i OilQuick

 

Bakgrund:

År 1989 tog Soneruds Maskin AB (idag namnändrat till OilQuick AB) beslutet att satsa på att utveckla ett fullautomatiskt snabbfäste för grävmaskiner. Företaget såg behovet av att kunna snabbkoppla hydrauliska redskap direkt från förarhytten. Anledningen var egentligen att Grab John kunderna började klaga på att de måste gå ur förarhytten för att koppla hydraulslangarna för hand. Vanliga skopor kunde de ju byta med en knapptryckning i förarhytten. OilQuick har sedan dess varit en envis och uthållig pionjär inom detta område, som har jobbat för att övertyga folk i branschen att detta är den framtida lösningen. Redan 1993 visade man den första OilQuick sandwichlösningen (Två snabbfästen OQ45, ett över och ett under tiltrotatorn) på en Rototilt-tiltrotator. Nu tjugosex år senare är OilQuick en av de världsledande tillverkarna av fullautomatiska snabbfästen och har levererat mer än 26 000 system runt om i världen.

Entreprenadaktuellt
Tel: 019-760 94 20
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 juni 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste