Trafikverket hotas av miljonvite för bristfälliga rutiner

Transportstyrelsen har meddelat ett vitesföreläggande på en miljon kronor mot Trafikverket eftersom myndigheten inte säkerställt att personal som arbetar i spåren har rätt behörigheter. Trots upprepade krav har Trafikverket inte kunnat redovisa hur man kontrollerar och följer upp den externa personalens kompetens och behörigheter.

Transportstyrelsen hotar Trafikverket med miljonvite om man inte säkerställer rutiner för att all personal som arbetar i spåren har rätt behörghet. 

– Transportstyrelsen har sedan 2015 genomfört två tillsyner mot Trafikverket och vi har fortfarande inte fått svar på hur Trafikverket säkrar att anlitad personal som utför säkerhetsklassade arbetsuppgifter i spår har rätt kompetens och behörighet. Vi ser detta som en brist som måste åtgärdas, säger Claes Elgemyr på Transportstyrelsen och konstaterar att det finns en risk att personal saknar kunskap om det säkerhetsarbete de ska göra och det ökar riskerna för tillbud och olyckor.

Transportstyrelsen ställer nu som krav att Trafikverket ska ha rutiner som garanterar att anlitad personal uppfyller nödvändiga behörigheter, att kontroller ska ske innan entreprenören börjar sitt arbete i spåranläggningen och att det finns rutiner för att över tid följa upp den externa personalens behörigheter och kompetens.

Trafikverket ska betala en miljon kronor i vite var tredje påbörjad månad om man inte redovisar hur de påtalade bristerna ska rättas till. Viteskravet gäller från och med den 3 juli i år. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 juni 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste