Högre böter för arbetsmiljöbrott

Regeringen har beslutat att höja företagsboten för större företag som bryter mot arbetsmiljölagen till 500 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vill att det ska kosta för företag som slarvar med arbetsmiljön. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Hittills i år har 27 personer kommit på sitt arbete. Det är mer än ett dödsfall per vecka och en betydande ökning från förra året. För att bryta den negativa trenden har regeringen redan under förra mandatperioden ökat resurserna till Arbetsmiljöverket med mer än 100 miljoner kronor och myndigheten har kunnat anställa 150 nya inspektörer och ökat antalet inspektioner. Nu vidtar regeringen ytterligare åtgärder genom att höja företagsboten för de arbetsgivare som slarvar med arbetsmiljöarbetet.

”Det ska kosta för arbetsgivaren att slarva med arbetsmiljön. Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. De allra flesta arbetsgivare och företag i Sverige följer de arbetsmiljölagar och regler som gäller. Men det finns också ett antal oseriösa företag, där man tar genvägar och sätter sina medarbetare i fara för att kunna öka sin vinstandel. Det är dessa företag vi vill komma åt”, skriver Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister (s) och Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (s) i en debattartikel.

Regeringen föreslår därför en förhöjd företagsbot för större företag när särskilt allvarlig brottslighet har begåtts i verksamheten.

Det kan till exempel handla om dålig arbetsmiljö och undermålig tillsyn, som leder till allvarliga arbetsplatsolyckor.

”Vi vill höja maxbeloppet för företagsbot för större företag kraftigt, från dagens 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor”, skriver ministrarna i debattartikeln.

De sanktioner som döms ut mot företag som bryter mot lagen måste vara rättvisa. I dag har företagets omsättning i princip inte någon betydelse för böternas storlek.

Det innebär att små och stora företag får betala samma bötesbelopp för likartade brott. Böter som för ett mindre företag blir mycket kännbara, är därmed knappt märkbara för ett större företag.

”Det är varken rimligt eller rättvist, och det rättar vi också till nu genom att vi föreslår att medelstora och större företags betalningsförmåga ska ha betydelse för företagsbotens storlek. Var och en måste ta sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats för att målmedvetet arbeta förebyggande mot arbetsplatsolyckor och bygga en bra säkerhetskultur", skriver ministrarna. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Digitalt, självkörande och klimatsmart – så tror Bomag om framtiden

Under två dagar har Bomag bjudit in kunder och press till ”Innovations Days” vid fabriken och huvudkontoret i Boppard, en timmas bilresa norrut från Frankfurt. Den röda tråden genom dagarna har varit de tre ledorden; digitalisering, automatisering och minskade utsläpp. Bland annat har den självkörande välten Robomag  BW154 visats, som man kunnat se för första gången på Bauma tidigare i år.

 

Kommentera