Sweco ska minska transporterna på Ostlänken

Byggandet av Ostlänken kan generera så mycket som en miljon enkelresor med lastbil för att hantera alla massor. För att minska antalet transporter har Sweco fått i uppdrag att se över masshanteringen i projektet.

Ett projekt i Ostlänkens storlek kan lätt generera en miljon transporter. För att minska antalet har nu Sweco fått i uppdrag att se över masshanteringen i projetket. Foto: Sweco

Ostlänken är ett av Trafikverkets största pågående projekt och kan komma att generera så mycket som en miljon enkelresor med lastbil. Enligt den klimatlag som trädde i kraft förra året ska transportsektorn minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030, vilket ställer höga krav på hela branschen. I projekt som Ostlänken är det av största vikt att hantera massorna på ett smart sätt för att kunna minska antalet transporter. Sweco har fått uppdraget att granska möjligheter för optimalt nyttjande av massor för hela projektet, se över mängderna av berg och jord samt hur användbara massorna är avseende materialklass och föroreningsgrad.

– Ett övergripande mål i projektet är att minska antalet transporter på allmänna vägar, vilket innebär såväl en positiv miljöpåverkan som att bidra till minskning av onödiga störningar i samhällen och kommuner utmed sträckan. En avgörande framgångsfaktor i uppdraget är samarbetet med alla involverade i detta stora och komplexa projekt, säger Andreas Rudnai, teknikchef, Swecos anläggningskonsulter.

I arbetet ingår även att se över tillgänglig mark för tillfälliga upplag av massorna, barriärer för transporter samt avstånd till tillgängliga deponier. Sweco kommer att räkna på vilka effekter optimeringen har på miljön avseende utsläpp av koldioxid vilket ger Trafikverket ett beslutsunderlag för alternativa lösningar.

Sweco har arbetat med Ostlänken i flera skeden och har sedan 2015 uppdraget att projektera fyra mil av sträckan. Uppdraget kring masshantering beräknas pågå fram till 2022.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Digitalt, självkörande och klimatsmart – så tror Bomag om framtiden

Under två dagar har Bomag bjudit in kunder och press till ”Innovations Days” vid fabriken och huvudkontoret i Boppard, en timmas bilresa norrut från Frankfurt. Den röda tråden genom dagarna har varit de tre ledorden; digitalisering, automatisering och minskade utsläpp. Bland annat har den självkörande välten Robomag  BW154 visats, som man kunnat se för första gången på Bauma tidigare i år.

 

Kommentera