Brist på kompetens oroar

– När vi inte har resurser att bygga och underhålla landets infrastruktur får vi alla problem. Jag är ganska orolig, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna med anledning av den konjunkturrapport som branschorganisationen släppt idag och som visar att upp till nio av tio företag har problem att hitta rätt kompetens.

Landets maskinentreprenörer kommer att fortsatt fullt upp visar Maskinentreprenörernas nya konjunkturrapport Meko som presenterades idag. 

Mellan 64 och 89 procent av de intervjuade företagarna uppger att det är ganska eller mycket svårt att hitta rätt kompetens, beroende på funktion, enligt senaste MEKO-rapporten. Tillfrågade företag i västra Sverige uppges har störst svårigheter. Och här kommer snart Västlänken upp på radarn och hela Västra Götaland står inför en förväntad ökning av infrastrukturinvesteringar på 25 procent nästa år, och 15 procent året efter det.

Maskinentreprenörernas vd Hampe Mobärg oroas över bristen på kompetens i branschen. 

– För företagen är det självklart ett bekymmer att tvingas tacka nej, och inte kunna växa, på grund av att det saknas personal med rätt kompetens. Men för samhället blir problemet allvarligare. När vi inte har resurser att bygga och underhålla landets infrastruktur får vi alla problem. Jag är ganska orolig, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna.

– Det är en stor ökning. Jag tror man kan räkna med att det betyder att ganska många företag faktiskt måste tacka nej till vissa jobb, säger Magnus Johansson på Navet Anlaytics (tidigare Industrifakta) som gör konjunkturrapporten MEKO åt Maskinentreprenörerna.

Av rapporten framgår också att vintern blev bättre än väntat och att den utplaning som entreprenörerna trodde på vid den här tiden förra året uteblivit. För sommaren i år finns det få tydliga tecken på att nedgången är ett faktum, även om referensföretagen nu räknar med en inbromsning.

– Maskinentreprenörer är vana vid att konjunkturen svänger regelbundet och en nedgång borde egentligen ha kommit för ett halvår sedan, men det har inte skett. Därför är det nog en ganska ovan situation nu när företagen går in i ytterligare en period med mycket att göra och fortsatt svårt att hitta personal, säger Mobärg.

Men att företagen räknar med en nedgång betyder inte att byggkonjunkturen är på väg brant ner. Snarare handlar det om en utplaning.

– Det som faktiskt ligger bakom konjunkturen är en kedja av investeringar som påverkar varandra. I och med att bostadsbyggandet varit så stort, är fortfarande historiskt sett, så behövs i anslutning till detta ny infrastruktur, skolor, vård och VA med mera. Och vi ser nu i MEKO att satsningarna på infrastruktur slår igenom, säger Magnus Johansson.

När det gäller prognosen för det kommande halvåret väntas alla ingående parametrar, med undantag av maskininvesteringar, att backa. Även om företagen räknar med en nedgång det kommande halvåret så räknar de alltså med att investera i nya maskiner. Ett skäl till detta kan vara att maskinerna börjar ta slut efter fyra tuffa år i jobb. Ett annat att det brukar underlätta rekrytering om företaget har ny maskinpark.

– Nya maskiner är bra om man ska hitta duktig personal. Men det räcker inte. Maskinentreprenörerna driver ju egna skolor för att få fram maskinförare, men vi märker allt mer att vi behöver få regering och riksdag att förstå att det här inte är ett problem för branschen utan för samhället. Därför har vi också bett utbildningsminister Anna Ekström att agera. Hennes regering har lagt en budget för infrastruktur på 700 miljarder de kommande tio åren. Men vilka ska bygga allt det? undrar Mobärg retoriskt.

Nästa MEKO-rapport presenteras i mitten av december (Lucia-MEKO).

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Digitalt, självkörande och klimatsmart – så tror Bomag om framtiden

Under två dagar har Bomag bjudit in kunder och press till ”Innovations Days” vid fabriken och huvudkontoret i Boppard, en timmas bilresa norrut från Frankfurt. Den röda tråden genom dagarna har varit de tre ledorden; digitalisering, automatisering och minskade utsläpp. Bland annat har den självkörande välten Robomag  BW154 visats, som man kunnat se för första gången på Bauma tidigare i år.

 

Kommentera