Snart ska vattenverket stå färdigt

För bara lite mer än ett år sedan togs det första spadtaget till det nya vattenverket som ska hjälpa till med den framtida vattenförsörjningen på södra Öland. Snart ska allt vara klart. 

– Det nya vattenverket har vi byggt för att trygga upp Mörbylånga kommuns vattenförsörjning för en lång tid framöver. Totalt har vi hållit tidsplanen, trots att det varit en fruktansvärt snäv tidsplan, säger Jens Olsén, chef för VA och fjärrvärme i Mörbylånga kommun. Foto: Carolina Wahlberg


– Vi förväntar oss att vattenverket ska börja producera vatten i juli, så det är ganska snart. Vi har slutbesiktning den 27 juni och invigning den 12 juli. Men det kommer nog inte att bli full produktion direkt, säger Jens Olsén, som är chef för VA och fjärrvärme i Mörbylånga kommun. 

Öland och särskilt södra Öland har sedan 2015 haft stora problem med torka och låga grundvattennivåer i vattentäkterna. Till en början kördes vatten med tankbil över till ön. En kostsam och inte så effektiv metod. Sommaren 2016 byggde man så en vattenledning i Kalmarsund mellan fastlandet och Öland, för att man lättare skulle kunna köpa vatten av Kalmar kommun. Vilket man också gjort, och detsamma gäller från Borgholms kommun. 

Men Mörbylånga kommun ville göra något mer på egen hand för att säkra upp vattenförsörjningen. 2017 startade ett pilotprojekt för att få fram den bästa tekniken för att använda avsaltningsteknik i ett nytt vattenverk. Och den 14 maj togs det första spadtaget till det nya vattenverket. 
 

I mitten av maj återstår en del el- och maskinarbeten samt en del programmering innan allt är klart. Här syns även membranen som allt vatten kommer att gå igenom och renas i olika steg. 

Längre driftsättning

Vid Jordbruksaktuellts besök den 15 maj 2019 har man börjat arbetet med driftsättningen av vattenverket. Driftsättningstiden är lite längre med detta systemet på grund av den speciella membrantekniken, som används för att ta bort saltet i vattnet.

– Det är det första vattenverket som vi i kommunen bygger med membranteknik, vilket gör att det blir en längre driftsättningstid, säger Jens.   

Kommunen har borrat brunnar i ett område ganska nära strandkanten. Därifrån tas bräckt vatten in i systemet. Att ta en ledning direkt via sundet var inte möjligt, då det är för grunt. In i systemet kommer även processvatten från Guldfågeln som ligger nära det nya vattenverket. 

–  Jag tycker att det har varit ett spännande projekt med den här nya tekniken. Kombination av vatten som vi ska rena är ju lite ovanlig. Saltvatten i sig är inget unikt, men att rena processvatten är inte helt vanligt. 
 

I dessa vattencisterner kommer det klara dricksvattnet att lagras innan det går ut i ledningarna. Under lågsäsong är vattenförbrukningen i Mörbylånga kommun mellan 3 300 till 3 500 kubikmeter och under högsäsongen 2018 ökade den till 6 000 kubikmeter.

Många reningssteg

Så hur går det till? I det nya vattenverket kommer det bräckta vattnet att blandas med processvatten från Guldfågeln, som renats via Mörbylångas industrireningsverk. Innan processvattnet tas in i det nya vattenverket renas det ännu en gång i ett förbehandlingsverk, genom ett membranfilter och ett UV-filter. Sedan går det in i vattenverket och där blandas det med det bräckta vattnet och passerar genom ytterligare fler UV- och membranfilter. Totalt går processvattnet igenom fem säkerhetsbarriärer och det bräckta vattnet går igenom tre. 

Det sista steget i vattenverket är att tillsätta mineraler som kalcium till vattnet igen, då dessa filtrerats bort i avsaltningsprocessen. Sist leds vattnet till två reservoarer för att sedan kunna pumpas ut i det kommunala nätet som dricksvatten. 

Verkar systemet fungera?

– Med tanke på att det är ett stort arbete med en tajt tidsram tycker jag att det har fungerat bra i stora drag. 

Jens sticker dock inte under stol med att det har varit ett projekt som tagit mycket tid. Han beräknar att den totala kostnaden för projektet kommer att landa någonstans mellan 147 och 150 miljoner. I den summan ingår bland annat projektering och byggkostnader. 

Kommer ni vara klara till invigningen den 12 juli?

– Ja, vi tror i alla fall att vi har vattenverket i produktion då. Men inte sagt att det kan producera med full kapacitet direkt. 

Exakt vilket flöde och produktion vattenverket kommer att leverera framöver är inte bestämt ännu. Men anläggningen kommer att ha en maxkapacitet på 4 000 kubik per dygn om så skulle krävas. 

– Vi har även vattentäkten i Tveta kvar, vilken är vår stora vattentäkt i dag. Alla våra andra vattenverk producerar billigare vatten än det här nya. Så här kommer vi inte att köra mer än vad vi behöver. Men det kan ändå vara en hel del. 

Snabb förändring

Enligt Jens ser årets vattensituation bra ut just nu, i och med att Mörbylånga kommun de senaste åren köpt vatten av både Borgholm och Kalmar för att säkra upp i vattentäkterna fram till det nya vattenverket står klart.

Men situationen med vatten på Öland kan snabbt förändras från bra till dåligt.

– Det kan se ut att vara ett jättebra läge när vi mäter nivåerna. Sedan kommer värmen och håller den i sig ett tag så kan det svänga jättesnabbt till ett dåligt läge. Det beror på att marken har dålig magasineringsförmåga. 

Det var detta som skedde förra året. 

– I början av 2018 såg det bra ut. Men det blev varmt och då blev det genast ett sämre läge.  Men det redde ut sig då vi kunde köpa vatten av Borgholm och Kalmar. 

Förbyggande förbud

Vattenaffären med Borgholms kommun har pågått under många år. Jens menar att den köpta delen framöver kommer att minska. Men det är inte möjligt att stänga av ledningen helt, utan det måste finnas ett litet flöde för att ledningarna ska hållas i skick och att vattenkvalitén ska bibehållas. 

– Det är en bra tillgång att ha en ledning från en annan kommun. Det är en väldigt bra försäkring om det skulle hända någonting. 

Trots att nivåerna just nu är under kontroll införde kommunen ändå bevattningsförbud den 1 maj.  

– Det har vi gjort i ett förebyggande syfte, för att vi inte ska hamna i ett dåligt läge. När det nya vattenverket är i produktion, kommer vi att överväga om bevattningsförbudet ska vara kvar. Då kommer vi troligtvis att plocka bort bevattningsförbudet. Vi kommer även att gå ner i köp av vatten, när vattenverket producerar så mycket vatten att vi känner oss säkra. 

 

Tekniken

Verket kommer att baseras på rening genom membranfilterteknik i två steg:

Ultrafiltrering, som tar bort partiklar ur vattnet ner till virusstorlek. 

Omvänd osmos, som tar bort lösta ämnen ur vattnet ner till atomnivå (som till exempel kloridjonerna i saltvatten).

Tekniken bygger på att bräckt vatten pressas med högt tryck (omkring 20 bar) genom mycket fina membran.

Källa: Mörbylånga kommun

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Digitalt, självkörande och klimatsmart – så tror Bomag om framtiden

Under två dagar har Bomag bjudit in kunder och press till ”Innovations Days” vid fabriken och huvudkontoret i Boppard, en timmas bilresa norrut från Frankfurt. Den röda tråden genom dagarna har varit de tre ledorden; digitalisering, automatisering och minskade utsläpp. Bland annat har den självkörande välten Robomag  BW154 visats, som man kunnat se för första gången på Bauma tidigare i år.

 

Kommentera