Två sträckor utvalda för elvägsprojekt

E20 mellan Örebro och Hallsberg eller väg 73 mellan Nynäshamn och Västerhaninge kan bli Sveriges nästa sträcka för ett nytt elvägsprojekt. Nu ska djupare utredningar göras som ska ta reda vilken av sträckorna som har bäst förutsättningar. 

Ett nytt elvägsprojekt drar igång i Sverige och Trafikverket har nu valt ut två potentiella sträckor för pilotprojektet. Bilden är tagen vid Elväg Gävle. Arkivfoto: Ann-Louise Larsson

I december 2018 gick Trafikverket ut med en förfrågan för att få in förslag på lämpliga pilotsträckor för ett nytt elvägsprojekt. Av fjorton förslag valdes fem ut i första fasen och två av dessa har nu valts ut för att gå vidare i processen: E20 sträckan Hallsberg – Örebro samt väg 73 sträckan Nynäshamn – Västerhaninge. Nu ska en vägplan som är anpassad för elväg upprättas för respektive sträcka. Parallellt med vägplanen genomförs fördjupade studier kring förutsättningar som finansiering, krafttillförsel, teknik och liknande.

─ Det kommer att ge ett samlat underlag för beslut om vilken av sträckorna som är bäst lämpad för en första elvägspilot, berättar Christer Karlsson, Trafikverket.

Efter godkänd vägplan är det dags för upphandling och därefter projektering och byggnation. Enligt regeringens önskemål är målsättningen att en pilotsträcka bör vara startklar i slutet av 2021.

Vilken teknik som ska användas framgår inte i nuläget men aktörerna har dock uppgett att  man vill se att utvecklingen går mot mer standardiserade upplägg för att ge förutsättningar för lönsamhet. Nyttjandegraden är också avgörande då det blir stor skillnad för såväl klimat som den ekonomiska bärigheten för framtida finansiärer om bara ett fåtal nyttjar elvägen än om flera hundra gör det.

─ Vi bygger piloten med inriktningen att stegvis koppla ihop den med nya framtida sträckor till ett storskaligt elvägssystem, säger Kenneth Natanaelsson, Trafikverket.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Digitalt, självkörande och klimatsmart – så tror Bomag om framtiden

Under två dagar har Bomag bjudit in kunder och press till ”Innovations Days” vid fabriken och huvudkontoret i Boppard, en timmas bilresa norrut från Frankfurt. Den röda tråden genom dagarna har varit de tre ledorden; digitalisering, automatisering och minskade utsläpp. Bland annat har den självkörande välten Robomag  BW154 visats, som man kunnat se för första gången på Bauma tidigare i år.

 

Kommentera