Rekord för vindkraftsutbyggnaden

Det byggs vindkraft i Sverige som aldrig förr. Produktionen väntas fördubblas från dagens cirka 20 TWh till nästan 40 TWh inom fyra år och då stå för mer än en fjärdedel av elanvändningen i landet, enligt Svensk Vindenergis nya prognos.

Enligt en ny prognos kommer vindkraftsproduktionen att fördubblas till år 2022. 

–  Den starka utvecklingen för vindkraften ger omfattande koldioxidbesparingar genom elexport och ökad elektrifiering av vårt samhälle. Utbyggnaden är helt marknadsdriven nu när landbaserad vindkraft har blivit så pass billig att den kan byggas utan stöd, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi, i en kommentar till den nya prognosen. 

Under andra kvartalet i år fattades investeringsbeslut motsvarande 84 MW ny vindkraft i Sverige, en minskning med 1141 MW jämfört med föregående kvartal. Nedgången väntas vara tillfällig och branschens prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas från dagens knappt 20 TWh till närmare 40 TWh år 2022.

Delmålet för förnybar elproduktion till 2030 kommer att nås nio år i förväg. Ny landbaserad vindkraft klarar sig utan subventioner och elcertifikatsystemet kan därför avslutas.

–  Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och det är viktigt att sända ut rätt politiska signaler till de som går i bräschen för omställningen. Genom att avsluta elcertifikatsystemet på ett ordnat sätt, i linje med tidigare utfästelser, kan förtroendet för den svenska klimat- och energipolitiken bevaras, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät- och marknadsfrågor på Svensk Vindenergi.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 juli 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste