Starkt andra kvartal för Volvo

Volvokoncernen fortsätter att leverera ett starkt resultat även under andra kvartalet i år. Ökade fordonsvolymer är den huvudsakliga förklaringen till lönsamhetsförbättringen.

Under andra kvartalet fortsatte Volvokoncernen på sin väg med ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Både vår nettoomsättning på 121 miljarder kronor och vårt justerade rörelseresultat på 15,1 miljarder var de högsta vi hittills har haft i ett kvartal, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef i en kommentar till kvartalsrapporten, som presenterades idag på morgonen.

När det gäller anläggningsmaskiner ökade leveranserna med 12 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Volvo Construction Equipments nettoomsättning på 26,8 miljarder kronor var 10 procent högre än föregående år. Det justerade rörelseresultatet steg med 13 procent till 4,2 miljarder kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 15,5 procent. För att ytterligare utöka samarbete mellan Volvo CE och SDLG, kommer alla grävmaskiner över 15 ton för den kinesiska marknaden att baseras på Volvos senaste teknik och marknadsföras under Volvovarumärket från och med slutet av nästa år, vilket Entreprenadaktuellt tidigare rapporterat om. Under kvartalet har Volvo även tecknat ett partnerskapsavtal med NVIDIA om att gemensamt utveckla det beslutsfattande systemet för självkörande kommersiella fordon och maskiner. Systemet planeras att initialt användas i kommersiella kundpiloter och senare i kommersiella erbjudanden.  

Lönsamheten för anläggningsmaskiner påverkades positivt av ökad maskinförsäljning, vilket delvis motverkades av lägre kapacitetsutnyttjande i industrisystemet för Volvovarumärket.

– Vi fortsätter att successivt introducera lösningar inom hela automationsområdet och presenterade det första uppdraget för Vera, Volvo Lastvagnars elektriska, uppkopplade och självkörande fordon, tillsammans med logistikföretaget DFDS. Arbetet med att stärka våra kunders konkurrenskraft och Volvokoncernens lönsamhet fortsätter. Vi är fast beslutna att driva både det dagliga förbättringsarbetet i vår verksamhet och omvandlingen av transportindustrin till säkra och mer hållbara lösningar. Ett starkt fokus på vår serviceaffär, volymflexibilitet i industrisystemet och hård kontroll på kostnaderna i hela organisationen är högprioriterat för att upprätthålla en god lönsamhet över hela konjunkturcykeln, skriver Martin Lundstedt.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste