Regeringen förlänger uppdraget om vattensituationen

I torsdags beslutade Regeringen att länsstyrelserna ska få förlängt uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i landet.

Skälet till förlängningen syftar till att få en fördjupad förståelse och information om hur vattensituationen ser ut runt om i landet för att vara förberedd på eventuell vattenbrist.
Foto: Thinkstock

De senaste årens torka har inneburet påfrestningar för landets yt- och grundvattennivåer, som ligger under det normala i många delar av landet. Om ingen påfyllning sker, riskerar Sverige att drabbas av vattenbrist under sommaren och hösten.  

I våras den 2 maj beslöt regeringen att ge länsstyrelserna i uppgift att genomföra en kartläggning av vattensituationen, både på lokal och regional nivå. Uppdraget som skulle redovisas den 15 juli kommer nu förlängas till den 23 september då länsstyrelserna saknar uppgifter om hur vattenbristen kan förebyggas och även hanteras vid en eventuell vattenbristsituation.

Krävs rikliga mängder

Eftersom det krävs rikliga mängder nederbörd under flera säsonger för att återställa vattenmagasinen vill regeringen nu förlänga uppdraget då den nuvarande situationen med låga vattennivåer kan komma att bli långvarig och påverka dricksvattenförsörjningen. Även om låga flöden och vattennivåer inte är ett permanent tillstånd påverkas Sverige av klimatförändringarna.

– Nederbörden har hittills inte varit tillräcklig för att förbättra läget i vattenmagasinen och tillgången till vatten är begränsad på flera håll i landet. Regeringen vill med detta beslut fortsatt kunna följa situationen noga för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att hantera en eventuell vattenbrist, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Uppdraget genomförs tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och andra berörda myndigheter.  Länsstyrelsen i Kalmar län har i uppgift att samordna- och redovisa uppdraget. I redovisningen kommer även de åtgärder som kommuner vidtagit under maj till september 2019 till följd av vattensituationen att inkluderas.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 juli 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste