Större attefallshus ska tillåtas

Enligt en ny lagrådremiss ska det bli tillåtet att bygga så kallade attefallshus på upp till 30 kvadratmeter utan bygglov. Dagens maximala storlek är 25 kvadratmeter.

Regeringen föreslår större attefallshus, från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. På bilden ses modellen Risnäs från tillverkaren Baseco. Foto: Baseco

– Med större boyta är det lättare att bygga attraktiva bostäder som bättre täcker hushållets behov. Ändringen ger därför förutsättningar för fler nya bostäder i Sverige, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Sedan fem år tillbaka krävs inte bygglov för att bygga en så kallad komplementbyggnad, eller attefallshus,  på högst 25 kvadratmeter i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

- Syftet är att skapa förutsättningar för fler komplementbostadshus och göra det möjligt att uppföra bostäder med högre boendekvalitet, säger Per Bolund.

För att skapa förutsättningar för fler och bättre komplementbostadshus föreslår regeringen nu en ändring i plan- och bygglagen. Dagens begränsning på 25 kvadratmeter innebär i praktiken en invändig boarea på omkring 22 kvadratmeter. Detta gör att bostaden i princip endast kan utformas på ett sätt, där ett rum används som badrum och ett rum för övriga bostads­funktioner. En utökning till 30 kvadratmeter innebär att boarean istället blir cirka 27 kvadratmeter. Det skulle ge större funktionalitet och fler möjligheter till möblering.

Av lagrådsremissen framgår även att regeringen har för avsikt att närmare utreda regelverket kring bygglovfria åtgärder för att skapa större tydlighet och enhetlighet samt komma till rätta med de rättsliga brister som finns i nuvarande regelverk, bland annat när det gäller möjligheten till domstols­prövning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 29 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste